Wednesday 13, Dec 2017

Wapnowany warzywnik - to lepsze zbiory

Przedwiośnie to dobry czas by napisać parę słów na temat wapnowania gleby warzywnika i znaczenia tego zabiegu na rozwój roślin i ich plonowanie. Wapnowanie gleby postrzegane jest głównie jako zabieg obniżający kwasowość gleby, czyli tzw. pH. To ważne bo większość naszych gleb jest zakwaszona a co roku z 1 ara warzywnika „ulatnia się” w wyniku wymywania nawet do 2 kg tlenku wapnia. Ważnym jest by raz na 2-3 lata kontrolować, sposobami o których już nieraz pisałem, odczyn gleby przeznaczonej na uprawę warzyw.

Top