Thursday 18, Jan 2018

Nie dla Relaksu Społeczna Służba Instruktorska w naszych ogrodach

Oprócz Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Mediacyjnej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest jeszcze (powinna być) Społeczna Służba Instruktorska (SSI). Do powstania SSI doszło 22 lata temu i skierowana została ona od początków swojego istnienia, co słuszne do początkujących działkowców, tak by pomóc im w zaprojektowaniu, zbudowaniu i urządzeniu własnego ogrodu. Pomoc ta dotyczyć, w złożeniu miła zarówno budowy infrastruktury działki – altanka, ogrodzenie, mała architektura, kompostownik itp. ale też nasadzeń drzew jak i krzewów wieloletnich.

Top