Friday 19, Jan 2018

Nie dlaRelaksu - Jak powinna działać Ogrodowa Komisja Rewizyjna?

Zgodnie zapowiedzią poprzedniego artykułu powracam raz jeszcze do problematyki Komisji Rewizyjnych w naszych brzeskich ogrodach.

W poprzednim artykule wymieniłem dokumenty regulujące pracę komisji rewizyjnych w Stowarzyszeniach Ogrodowych PZD. Dla Czytelników rubryki przypomnę raz jeszcze, o jakie dokumenty chodzi:

Statut - http://pzd.pl/statut.html,

Regulamin ROD - http://pzd.pl/artykuly/16777/111/

Top