Tuesday 12, Dec 2017

Nie dlaRelaksu - Ignorancja czy celowe wprowadzanie w błąd działkowców?

W poprzednim artykule pisałem o zakończonym w ROD Relaks walnym zebraniu. Nie było jeszcze wtedy tyle czasu na to by dogłębnie przeanalizować zebrany materiał fotograficzny i dźwiękowy. Teraz kilkanaście razy przesłuchałem nagrania z walnego zebrania i za każdym razem byłem porażony zawiłościami rozliczeń a miejscami ich przekłamaniami. Chodzi oczywiście o rozliczenia finansowe za 2016r. jakie przedstawił zebranym Prezes Zarządu Pan Jerzy Zakrzewski.

Po pierwsze.

Top