Sunday 22, Oct 2017

Jak to jest z praworządnością w brzeskich ROD?

Pisałem już o problemach Państwa B. małżeństwa działkowców z ROD „Słonecznik” przy Małujowickiej, którym, jak to opisali w swoim liście zmieniono granicę działki i bezprawnie postawiono trwałe ogrodzenie niszcząc im uprawy. Otrzymałem kolejny list od Państwa B. , oto jego treść:

 

Z Nowym Rokiem nowe nadzieje dla działkowców

Święta i Nowy Rok to czas magiczny pełen nadziei, dobrych emocji i życzliwości. W takim klimacie opublikowano na stronach internetowych Apel Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dn. 15 grudnia br. Apel skierowany jest do działaczy PZD, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowców.

Pozostając w klimacie świątecznej atmosfery pominę fragmenty apelu w który mowa jest o ogólnopolskiej medialnej nagonce na PZD i jego zarządy, różnych szczebli.

Top