Tuesday 12, Dec 2017

Nowe przepisy o wycince drzew

Zanim zetniesz drzewo na działce – przeczytaj !!!

Od 17 czerwca 2017r. zmieniły się przepisy związane z wycinką drzew.

Długo oczekiwana nowelizacja Ustawy (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004r. zaostrzająca warunki wycinki drzew weszła w życie 17 czerwca br. Zmiany wprowadzono Ustawą z dn. 11 maja 2017r. (Dz.U. z 2 czerwca 2017r. poz. 1074).

Top