Thursday 18, Jan 2018

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dla Relaksu: Jak to jest z naszymi składkami? Na co są przeznaczane? Zaczerpnięte z internetu.

Przeglądając wiadomości na Facebooku natknąłem się na kolejne materiały z listopadowej Konferencji w Sejmie RP poświęconej polskim ogrodom działkowym. Pisałem o tej konferencji poprzednio. Tym razem moją uwagę zwrócił wątek poświęcony temu jak nasze działkowe składki są „inwestowane”. Wg informacji przedstawionej na slajdzie pokazanym na konferencji są one lokowane w spółkach podległych Polskiemu Związkowi Działkowców.

Jeżeli wierzyć informacji ze slajdów to PZD tworzy spółki i na ich potrzeby przekazuje kapitał. Nie są to małe pieniądze – jak to widać. Obawy może budzić fakt, że prezesami spółek są osoby ze ścisłego kierownictwa Zarządu Krajowego PZD a w dwóch przypadkach prezesem w jednej i prokurentem w drugiej spółce jest jak to, podają autorzy prezentacji córka Prezesa Kondrackigo – Magdalena.

Spróbowałem się czego dowiedzieć w internecie o Domu Działkowca Polskiego. Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 2004-02-05. Przedsiębiorstwo odnajdziesz, korzystając ze współrzędnych : 52.177579N,21.104195E. Dom Działkowca Polskiego (na zdjęciu w centrum fotografii):

 

"DOM Działkowca Polskiego Sp. z o. o." odszukasz w Krajowym Rejestrze Sądowym korzystając z numeru0000191739. Adres siedziby to: Trójpolowa 3, 02-986 Warszawa. 
Faksy możesz przesyłać pod numer (22) 654-62-32.
"DOM Działkowca Polskiego Sp. z o. o." znajduje się w rejestrze gospodarczym pod numerem: 9512101973.

 
  Aktualizuj godziny otwarcia 
    • Nie podano 
  Aktualizuj numer telefonu 
    • Nie podano
Aktualizuj adres e-mail 
    • Nie podano
Aktualizuj stronę www 
    • Nie podano

      Zakres działalności Domu Działkowca Polskiego Sp. z o.o.
UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH 2 1. 01 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 3 1. 52 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ 4 1. 55 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 6 1. 63 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 7 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 8 1. 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 9 1. 73 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO 10 1. 73 10 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH 11 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 12 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z WYJĄTKIEM DORADZTWA PRAWNEGO 13 1. 74 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 14 1. 74 40 Z REKLAMA 15 1. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 16 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 1. 90 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW 18 1. 92 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY 19 1. 92 51 B DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK INNYCH NIŻ PUBLICZNE 

Spółka jest na rynku od 2004 roku i ma niezmiernie bogaty zakres działania, ale trudno odnaleźć z nią inny kontakt niż telefoniczny. Ciekawym jest ile, od 2004 roku do dzisiaj, udało się zarobić z działalności gospodarczej tej spółki i jakie korzyści przyniosło to samym działkowcom, którzy zrzucili się na kapitał założycielski Domu Działkowca Polskiego.Tyle o tym w internecie. Ale pozostaje jeszcze pytanie. Jak ten zakres działalności spółki ma się do zakresu działania PZD określonym w Statucie Stowarzyszenia Ogrodowego?

Cyt.:
§ 1 
1. Polski Związek Działkowców, zwany dalej „PZD”, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym powołanym do zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz reprezentacji i obrony interesów swoich członków. 

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: lec_art@op.pl lub www.ogrodnikleszek.pl 

Top