Thursday 14, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

W ogrodach spalanie odpadów i resztek roślin jest zakazane. Część II.

Z pierwszej części wiemy, że nie można spalać w ogrodach liści, resztek roślin, gałęzi a także co oczywiste opakowań plastikowych i innych materiałów mogących stwarzać zagrożenia lub uciążliwość dla innych osób.

Tą część poświęcę temu jak postępować ze zgromadzonymi odpadami ale też jakie rozwiązania można przyjąć w naszych ogrodach by uporać się z tym problemem. Pomoże nam w tym rozmowa z przedstawicielem Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu i Zakładu Higieny Komunalnej.

Nie możemy spalać, to co robić z ogrodowymi odpadami?

Jeżeli czegoś nie „przywleczemy” do ogrodu z czym później jest kłopot, to ogród sam w sobie nie jest źródłem bardzo kłopotliwych odpadów. Większość z nich jest bio degradowalna, ale nie wszystkie. W ogrodach działkowych regulamin Stowarzyszenia Ogrodowego PZD nakazuje posiadanie kompostownika. Trzeba umieścić go w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki. Działkowiec ma obowiązek kompostować w nim odpady pochodzenia organicznego. Co prawda, to obowiązek ale bardzo praktyczny, bo niewielkim nakładem pracy mamy w ciągu roku kilka taczek ziemi kompostowej, nazywanej przez działkowców – ogrodniczym złotem. Produkując kompost oszczędzimy tym sposobem na drogim oborniku i nawozach granulowanych.

produkowanie kompostu

Czy wszystkie odpady organiczne nadają się do kompostowania?

Nie, nie wszystkie i w tym problem.

Kompostować można chwasty ale bez nasion, kłącza roślin, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów owocowych, skorupki jajek, obierki z warzyw, fusy kawowe itp. oraz biodegradowalne nieorganiczne materiały takie jak: nieimpregnowana i bez nadruków tektura i papier, a także popiół ze spalania drewna a nawet zwartość worków odkurzaczy.

Nie można kompostować: świeżo skoszonej trawy, liście niektórych drzew np. orzecha włoskiego, owoców z wyraźnymi oznakami porażenia chorobami. Nie można składać na pryzmie liści drzew owocowych i krzewów porażonych chorobami i z pasożytującymi na nich owadami.

Co zrobić z tymi odpadami ogrodowymi, które nie nadają się na kompost skoro nie możemy ich spalać?

W ogrodach przy domach ta sprawa jest prosta. Przy selektywnej zbiórce odpadów wyrzucamy je do pojemnika z napisem bio w kolorze brązowym lub do pojemnika z napisem zmieszane w kolorze czarnym przy nieselektywnej zbiórce odpadów. Z rozmowy telefonicznej jaką przeprowadziłem z przedstawicielką Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta wynika, że posiadacze ogrodów przydomowych mogą dostarczyć odpady z ogrodów do Zakładu Higieny Komunalnej przy ul. Saperskiej. Zostaną one tam przyjęte po czym odstawione na wysypisko śmieci w Gać. Na takie przyjecie odpadów na Saperskiej nie mogą liczyć działkowcy. Oni umowę na wywóz odpadów zawierają z bezpośrednio z ZHK a mieszkańcy Brzegu takie umowy podpisują z Urzędem Miasta, najczęściej poprzez zarządzających nieruchomościami.

kompostownik

Jak z wywozem tych odpadów jest w Rodzinnych Ogrodach Działkowych?

Różnie, zależy przyjętego rozwiązania tego problemu. Wg Regulaminu ROD za zbieranie i usuwanie odpadów odpowiada Zarząd ROD. Ma przy tym kierować się obowiązującymi przepisami i prawem miejscowym. W ROD przy ul. Prochowej przyjęto metodę wywozu odpadów w workach a w ROD Relaks w kontenerach. Wg informacji uzyskanej w ZHK wynika, że jednorazowy wywóz pojemnika V 1100 (takie jakie mamy w ROD Relaks 2) wynosi 76,66 zł brutto a najem pojemnika w przypadku braku własnego to kwota 21,99 zł brutto miesięcznie. Co jest wygodniejsze dla działkowców? Składowanie w kontenerach czy w workach, to zależy od sytuacji, choć wywóz w kontenerach jest tańszy i mniej kłopotliwy.

Do szczegółowych rozliczeń powrócę jeszcze w stałej rubryce – Nie dlaRelaksu.

Pytałem w Wydziale Ochrony Środowiska czy wobec zakazu spalania odpadów w ogrodach i ograniczeń w ZHK możemy do kontenerów i worków wsypywać skoszoną trawę, rozdrobnione gałęzie, porażone chorobami rośliny. W odpowiedzi zostałem poinformowany, że oczywiście, że można bo są to odpady zmieszane i za takowe wnoszona jest opłata przez działkowców. Zarządy ROD po wprowadzeniu całkowitego zakazu spalania odpadów w ogrodach namawiają swoich wyposażeniu członków do zakupu rozdrabniaczy do gałęzi.

urządzenie do produkcji kompostu

Moim zdaniem takie urządzenia powinny być na wyposażeniu ogrodów, co z jednej strony pozwoli przestrzegać zakaz spalania a z drugiej uchroni działkowców od kolejnego kosztownego wydatku. Po rozdrobnieniu gałęzi z drzew i krzewów owocowych można je przerobić na kompost. Każdy swoje. Będziemy wtedy w zgodzie z naturą i prawem.

  • Tytuł: W ogrodach spalanie odpadów i resztek roślin jest zakazane. Część II.
  • Autor:
  • Data: 27/05/2016
  • Tagi:
Top