Thursday 14, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

W ogrodach spalanie odpadów i resztek roślin jest zakazane. Część I.

W wielu aktach prawnych i przepisach Stowarzyszenia Ogrodowego - Polski Związek Działkowców, wprowadzono w ogrodach przy domach i ogródkach działkowych zakaz spalania odpadów i resztek roślin. Nie można spalać liści, resztek roślin, gałęzi ale też co oczywiste opakowań plastikowych i innych materiałów mogących stwarzać zagrożenia lub uciążliwość dla innych osób.

Nieprzestrzeganie tego zakazu może skutkować nałożeniem na osobę, nie stosującą się do przepisów mandatu w wysokości nawet do 500 zł. Minimalna kwota mandatu za to wykroczenie wynosi 50 zł a tylko w uzasadnionych sytuacjach może skończyć się pouczeniem.

Ten zakaz, to nowość dla ogrodników, bo wcześniejsze przepisy zakazywały spalania tylko w okresie od 1 maja do 30 września. Ale te przepisy to już przeszłość. Nowe przepisy w kilku kwestiach spalania są nieprecyzyjne. Podjąłem próbę wyjaśnienia spornych kwestii w dwóch instytucjach w Brzegu. Porozmawiałem na ten temat z przedstawicielami Straży Miejskiej i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. W Straży Miejskiej dowiedziałem się co jest dozwolone a co nie przy spalaniu. Z urzędniczką Wydziału Ochrony Środowiska porozmawiałem o tym, co robić z resztkami skoro nie można ich spalać?

Kiedy Straż Miejska podejmie interwencję?

Do interwencji, jak mnie poinformowano najczęściej dojdzie, jeżeli fakt spalania odpadów zgłoszony zostanie przez sąsiada lub inną osobę, dla której będzie to uciążliwe. Interwencji i mandatu może spodziewać się też osoba spalająca odpady a zadymienie spowoduje zagrożenie dla komunikacji lub jest na tyle intensywne, że wychodzi poza granice ogrodu (działek).

straż miejska

Wtedy do interwencji Straży Miejskiej dochodzi z urzędu. Wysokość mandatu uzależniona jest od stopnia zagrożenia jaki stwarza ogień i zadymienie ale także od postawy sprawcy wykroczenia. Na baczności muszą być te osoby, które wcześniej były już za to wykroczenie karane mandatem lub pouczane.

Co z paleniem ognisk?

Wg przedstawiciela brzeskiej Straży Miejskiej, palenie ognisk tzw. rekreacyjnych może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym i tylko za zgodą miejscowych władz i straży pożarnej.

Co z grillowaniem w ogrodach?

To częste pytanie, bo żaden przepis tego nie reguluje a w końcu to też spalanie. Stanowisko przedstawiciela Straży Miejskiej jest takie, że ogród i działka ogrodowa to nie jest przestrzeń publiczna a prywatna, a na takowej można grillować do woli pod jednym warunkiem, że nie jest to uciążliwe dla sąsiadów i nie stwarza innych zagrożeń. Regulują to przepisy Ustawy Kodeks wykroczeń. Zatem, jeżeli nie „zatruwamy” sąsiada interwencji strażników miejskich nie będzie. Straż Miejska uważa takie spalanie za dozorowane a materiałem spalanym jest węgiel drzewny lub brykiety, które nie są odpadami.

grillowędzarnia

Co z wędzeniem w ogrodach i na działkach?

W wielu ogrodach przydomowych ale i działkach stowarzyszeń ogrodowych są niewielkie wędzarnie. Choć np. PZD w swoim regulaminie nic nie wspomina o wędzarniach to w nich też dochodzi do spalania wiórów drewnianych, zrębków lub drewna.

Czy Straż Miejska może nałożyć mandat za spalanie w wędzarni? Pytany o to przedstawiciel Straży Miejskiej, powiedział, że nie bo tak jak to jest w przypadku grilla proces spalania przy wędzeniu jest pod nadzorem i nie odbywa się to na terenie publicznym. Oczywiście, mój rozmówca zastrzega, że Straż Miejska nie będzie interweniowała o ile nie będzie to przeszkadzało sąsiadom, innym osobom i nie stwarzać będzie innych zagrożeń.

Podsumowanie.

 1. W ogrodzie przez cały rok nie możesz spalać resztek roślin, liści, gałęzi, odpadów, śmieci, czyli starych ubrań, butów, folii, kartonów czy plastikowych butelek.
 2. Obowiązująca w Brzegu selektywne zasady zbierania odpadów, w tym zielonych oznacza, że obowiązuje zakaz spalania tych odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi, czyli w spalarniach.
 3. Straż Miejska podejmie interwencję na zgłoszenie lub w określonych sytuacjach z urzędu.
 4. Za wykroczenie może być nałożony mandat w kwocie od 50 do 500 zł.
 5. Możesz grillować w ogrodzie pod warunkiem, że jest to bezpieczne i nie szkodzi innym.
 6. Możesz wędzić z takimi samymi, jak przy grillowaniu uwarunkowaniami.
 7. Sąsiad, któremu dotkliwie dokuczysz może pozwać cię na podstawie art. 82 § 1 pkt. 1 i art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń a także art 144 Kodeksu cywilnego do sądu.

Bardziej dociekliwych odsyłam także do art. 71 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach i Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

W części drugiej poświęconej spalaniu w ogrodach, dowiesz się co robić ze zgromadzonymi odpadami ale też jakie rozwiązania można przyjąć w naszych ogrodach by uporać się z tym problemem. Pomoże nam w tym Wydział Ochrony Środowiska.

 • Tytuł: W ogrodach spalanie odpadów i resztek roślin jest zakazane. Część I.
 • Autor:
 • Data: 20/05/2016
 • Tagi:
Top