Wednesday 13, Dec 2017

Prace sezonowe w ogrodzie

Działkowcy interweniują w organie nadzoru nad stowarzyszeniami

Działkowcy mają swoje troski, problemy i toczą, niestety wiele sporów. Jak nie pomagają interwencje na kolejnych szczeblach struktur PZD to pozostaje zwrócić się do sądu, ale jest jeszcze jedna możliwość zanim pójdzie się do sądu – organ nadzoru nad stowarzyszeniami. Uprawnienia tego organu samorządowego są duże. Ma on prawo: zażądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów), żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień w zgaszanych mu sprawach.

Strony

Top