Thursday 18, Jan 2018

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Wycinanie drzew i krzewów w ogrodzie. Co warto wiedzieć by nie mieć kłopotów? Cz II

Wycinka drzew owocowych i nie tylko

W pierwszej części artykułu odradzałem wycinanie drzew, jeżeli możemy tego uniknąć i tym razem nie będzie inaczej, bo wycinka drzew to niezwykle kosztowne przedsięwzięcie. Opłaty za legalne i kary za nielegalne usunięcie drzew są tak horrendalne, że dla zobrazowania ich wysokość posłużę się przykładem najstarszego drzewa w Polsce, którym jest

Cis Henrykowski,

którego wiek szacuje się na ok. 1300 lat. Jego obwód mierzony na wysokości 130 cm wynosi 150cm i przy czysto teoretycznych obliczeniach, bo nikt nie wyda zgody na jego wycięcie – opłata za jego legalne usunięcie wyniosłaby wg stawek na 2015r. 191 641,50 zł, a kara byłaby trzykrotnie wyższa i sięgnęłaby kwoty 574 924,50 zł, do której jej sprawca otrzymałby pewnie tytuł mistrza bezmyślności. Poniżej, zgodnie z zapowiedzią, opiszę metodykę naliczania, opłat i kar, z którą to wiedzą obliczysz ile trzeba będzie zapłacić za hipotetyczne wycięcie najbardziej znanego drzewa w Polsce Dębu Bartka, którego obwód pnia mierzony na wysokości 130cm wynosi 985cm:

- opłata …………………… zł ?

- kara ……………………… zł ?

Odpowiedz znajdziesz na końcu artykułu.

 

Naliczanie opłat za usunięcie drzewa.

 

Wysokość opłaty ustala się na podstawie:

  1. Obwodu pnia drzewa w cm mierzonego na wysokości 130cm.
  2. Stawki za usunięcia z Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni. MP nr 958 z dnia 24.10.2014r. – stawki na 2015r - tabela nr 1.
  3. Współczynnika różnicującego stawki w zależności od grubości pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 października 2004 r.  (Dz. U. Nr 228, poz. 2306) – tabela nr 2.
  4. Maksymalnych stawek za usunięcie drzew usunięcia z Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni. MP nr 958 z dnia 24.10.2014r. – stawki na 2015r - tabela nr 2. Uwaga: stawki maksymalne stosuje się tylko w wyjątkowych sytuacjach.

 

 

Tabela nr 1.

Lp.

Rodzaje i gatunki drzew

Stawka opłaty (zł)

(za 1cm obwodu pnia)

1

Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew

13,84

 

2

Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona 37,63

 

37,63

 

 

3

Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg – forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik 91,54

 

 

91,54

4

 

Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew.

345,30

 

Uwaga: Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż wymienione w tabeli stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej.

 

Tabela nr 2.

Lp.

Wielkość obwodu pnia

(cm)

Współczynnik różnicujący stawki

Maksymalna stawka opłaty

(zł)

1

do 25

1,0

345,30

2

26-50

1,51

524,36

3

51-100

2,37

818,52

4

101-200

3,70

1278,96

5

201-300

5,55

1918,42

6

301-500

7,77

2685,78

7

501-700

10,0

3453,15

8

ponad 700

12,96

4476,33

 

Uwaga: Jeżeli, drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się odrębnie.

 

 

 

 

Sposób obliczenia opłat za usunięcie drzewa (Wo):

 

Wo = obwód drzewa x stawka za cm obwodu x współczynnik różnicujący.

Uwaga:

  1. obwód drzewa w cm mierzony na wysokości 130 cm
  2. współczynnik różnicujący stawki w zależności od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.

 

Sposób obliczenia kary za usunięcie drzewa (Ko):

 

Ko = Wo x 3

 

Stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni z Obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na 2015 rok MP nr 958 z dnia 24.10.2014r wynoszą za 1m2 ich powierzchni:

1) dla krzewów – 255,78 zł.

2) dla trawników – 58,82 zł.

3) dla kwietników – 505,18 zł.

 

Co można zrobić by minimalizować koszty usunięcia drzew?

Za wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów zazwyczaj nie jest pobierana żadna opłata, z wyjątkiem sytuacji, gdy prowadzisz działalność gospodarczą na terenie wycinki. Składając do właściwego organu wniosek o usuniecie drzew (krzewów) możesz złożyć w nim w nim propozycję tzw. kompensacji przyrodniczej, która jest ujęta w Ustawie - Prawo Ochrony Środowiska, jako zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie i sposób wyrównania szkód dokonanych w środowisku.

Kompensacje przyrodniczą można wykonać poprzez nasadzenie drzew (krzewów) we wskazanym przez Ciebie miejscu, bo może to być na tym samym terenie a jeżeli jest to możliwe urząd wydając decyzję może, za zgodą wnioskodawcy może wskazać inne miejsce na wykonanie tego typu działań.

Można jeszcze zamiast wyciąć przesadzić zaproponować we wniosku przesadzenie drzew (krzewów) w inne miejsce, chociaż nie zawsze ze względów technicznych będzie to możliwe, to koszt tej operacji może być niższy od opłaty za ich usunięcie.

Warunkiem ostatecznego odstąpienia od opłaty jest kontrola dokonana po 3 latach od kompensacji (przesadzenia) drzew lub krzewów, mająca na celu sprawdzenie tego, czy drzewa się przyjęły i rosną, co spowoduje, że opłata zostaje ostatecznie umorzona.

Na koniec odradzam wszelkich chemicznych i mechanicznych sposobów na to by doprowadzić do obumarcia drzewa, którego nam przeszkadza, bo może za to spotkać nas sroga kara finansowa taka jak za nielegalne ich usunięcie.

Nie unikniesz też kary w sytuacji nielegalnego wycięcia i usunięcia drzewa uniemożliwiającego jego pomiar na wysokości 130cm lub wykarczowania korzeni, bo i w takich sytuacjach można określić jego parametry do naliczenia kary.

Najlepiej zostawić drzewa tam gdzie rosną, chyba Cię do tego przekonałem.

 

Odpowiedź na pytanie: opłata Wo = 1 168 563,02 zł, kara Ko = 3 505 689,07 zł.

 

 

  • Tytuł: Wycinanie drzew i krzewów w ogrodzie. Co warto wiedzieć by nie mieć kłopotów? Cz II
  • Autor:
  • Data: 17/04/2015
  • Tagi:
Top