Monday 11, Dec 2017

Ciekawy ogród - zgłoś się

ciekawy ogród

W pogoni za karierą i dorabianiem się straciliśmy z oczu swoich sąsiadów w domu, w którym mieszkamy, nie poznajemy starych znajomych na ulicy, ile to już lat nie widzieliśmy swoich kolegów z ogólniaka, odwiedzając raz w tygodniu swój ogród za miastem znamy tylko sąsiada za płotem a o istnieniu tych, co są trochę dalej od nas nawet nie mamy pojęcia – można by powiedzieć cytując klasyka –

"Sorry, ale takie mamy czasy"

Tak nie musi być, może zatrzymaj się na chwilę, rozejrzyj się dookoła siebie i zobacz, co tracisz nie mając kontaktu z ludźmi ze swojego otoczenia, którzy często mają ciekawe zainteresowania, umiejętności i pasje. Porozmawiaj z nimi i podczas pobytu w ogródku działkowym, odnów „zakurzone” znajomości z bliższymi i dalszymi sąsiadami, skorzystaj z ich doświadczenia, wymień się z nimi roślinami i wypijcie razem herbatę na tarasie altanki. Naprawdę warto.

Twoje środowisko w ogrodzie jest pełne bardzo wartościowych, ciekawych i mądrych ludzi, kochających to, co robią

napisz o nich do nas, zrób im zdjęcie

w otoczeniu ich ogrodu, spopularyzuj ich sylwetkę na dużym forum pasjonatów ogrodnictwa, doceń ich pasję i dokonania, daj im satysfakcję z tego, co robią.

Teksty i zdjęcia proszę przesyłać na adres:

admin[małpa]ogrodnikleszek.pl

najciekawsze z nich opublikujemy na naszym Serwisie.

 

 

Regulamin przesyłania tekstów i zdjęć:

 1. Definicje i postanowienia ogólne
  1. Ogrodnikleszek.pl jest Serwisem umożliwiającym publikowanie własnych tekstów i zdjęć dotyczących problematyki ogrodnictwa.
  2. Moderatorem Serwisu jest Leszek Ciepielski, zwany dalej Administratorem.
  3. Przesłane teksty i zdjęcia zwane dalej Materiałem opublikowane zostaną za zgodą ich Autora na forum Serwisu i nie będą przekazywane innym podmiotom.
  4. Autor nadesłanego Materiału wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z opublikowania Materiału w Serwisie.
 2. Zasady użytkowania:
  1. Autor ma prawo do publikowania Materiałów w Serwisie, które są jego autorstwa oraz nie naruszają przepisów prawa polskiego, norm społecznych, dobrego obyczaju, uczuć religijnych, oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych osób. Autor przesyłając do Serwisu swoje prace oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do Materiału.
  2. Przekazywanie do Serwisu Materiału nie wymaga od Autora ponoszenia żadnych opłat.
  3. Opublikowanie przekazanych do Serwisu Materiału ma na celu propagowanie i popularyzowania idei ogrodnictwa a ich Autorom nie przysługuje za nie wynagrodzenie w jakiejkolwiek formie.
 3. Administrowanie Serwisem:
  1. Administrator ma prawo nie przyjąć przekazanego Materiału i usuwać wszelkie treści opublikowane przez Autorów w Serwisie bez podawania przyczyny. Od decyzji Administratora nie przysługuje odwołanie.
  2. Administrator może usunąć opublikowany już Materiał w wypadku naruszenia przez Autora zasad użytkowania Serwisu, prawa polskiego, norm społecznych, dóbr osób trzecich oraz uczuć religijnych bez podania przyczyny.
  3. Administrator Serwisu decyduje o kolejności i czasie publikowania nadesłanego Materiału.
  4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. Treści Materiału przesłanego do publikacji.
   2. Roszczeń osób trzecich wobec Autorów nadesłanych Materiałów do publikacji.
   3. Szkody Autora wynikające z wejścia w posiadanie nadesłanego Materiału przez osoby trzecie.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do:
   1. Wyłączania Serwisu bez powiadomienia o tym Autorów nadesłanych Materiałów.
   2. Administratorowi przysługuje prawo do skracania objętości przysyłanych Materiałów bez konieczności powiadamiania o tym ich Autora.
Top