Tuesday 24, Oct 2017

Co w trawie piszczy? - aktualności ogrodnicze

Nie dlaRelaksu - Dolina bezsilności

W sobotę 28 stycznia w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie po raz drugi spotkali się działkowcy z całej Polski niezadowoleni z funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców. Przyjechali do Warszawy z 18 miejscowości od Międzyzdrojów po Lublin, Poznań Zieloną Górę i Suwałki. Część z tych działkowców reprezentowało oderwane od PZD niezależne stowarzyszenia ogrodowe ale i ogrody będące w zarządzie PZD. Przypomnę tylko, że poprzednie poznańskie spotkanie zaowocowało wysłaniem do posłów i senatorów RP apelu o zainteresowanie się funkcjonowaniem ogrodów pod zarządem PZD.

Nie dlaRelaksu - Nadzorowanie włączenia wody za 300 zł

Minęło pół roku a zarządzający Relaksem ani myślą przestrzegać prawa działkowców do uzyskania informacji o wysokości wypłaconych kwot członkom Zarządu na umowy zlecenia w 2015r.(§ 14 pkt. 3 Statutu PZD). Wnioskowałem o to kilkakrotnie w listach do Zarządu i na łamach Panoramy. Pytałem też za jakie prace zlecone wypłacono wynagrodzenia. Niestety bez skutku. Jeszcze raz przeanalizowałem to zestawienie i doszedłem do kolejnych wniosków. Z przedstawionego przez Zarząd rozliczenia za 2015 r.

Nie dlaRelaksu - Nadzorowanie włączenia wody za 300 zł

Minęło pół roku a zarządzający Relaksem ani myślą przestrzegać prawa działkowców do uzyskania informacji o wysokości wypłaconych kwot członkom Zarządu na umowy zlecenia w 2015r.(§ 14 pkt. 3 Statutu PZD). Wnioskowałem o to kilkakrotnie w listach do Zarządu i na łamach Panoramy. Pytałem też za jakie prace zlecone wypłacono wynagrodzenia. Niestety bez skutku. Jeszcze raz przeanalizowałem to zestawienie i doszedłem do kolejnych wniosków. Z przedstawionego przez Zarząd rozliczenia za 2015 r.

Z Nowym Rokiem nowe nadzieje dla działkowców

Święta i Nowy Rok to czas magiczny pełen nadziei, dobrych emocji i życzliwości. W takim klimacie opublikowano na stronach internetowych Apel Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dn. 15 grudnia br. Apel skierowany jest do działaczy PZD, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowców.

Pozostając w klimacie świątecznej atmosfery pominę fragmenty apelu w który mowa jest o ogólnopolskiej medialnej nagonce na PZD i jego zarządy, różnych szczebli.

Strony

Top