Saturday 20, Jan 2018

Co w trawie piszczy? - aktualności ogrodnicze

Nie dlaRelaksu - O dostępie do informacji i inwestycjach.

Wielokrotnie pisałem o problemach z dostępem do informacji i brakiem odpowiedzi na zapytania kierowane do Zarządów ROD. Doświadczyłem tego wielokrotnie ale i wielu brzeskich działkowców sygnalizuje, że jest z tym problem. Zarządy ROD używają w tym temacie mocno wyświechtanego tłumaczenia - proszę przyjść do nas a odpowiemy na wątpliwości i przedstawimy dokumenty. To oczywiście nieprawda. Przekonaliśmy się już o tym wielokrotnie ale może się to zmienić za sprawą wyroków sądowych. Okazało się, że ten problem jest dość powszechny i w innych miejscowościach.

Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezydent Opola wierzą tylko Zarządowi Okręgowemu PZD w Opolu.

Zgodnie w wcześniejszą zapowiedzią wracam do sprawy interwencji u Rzecznika Praw Obywatelskich. Dotyczyła ona dwóch spraw. Pierwsza – złamania Ustawy z 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych przez Zarząd ROD „Brzeg” w Brzegu, który nie wywiesił na ogrodowych tablicach ogłoszeń informacji finansowej za 2015r. Trzeba tu zaznaczyć, że taką informację finansową wywieszono za 2016r. Druga – dotyczyła ROD „Relaks” i braku gospodarności Zarządu w wydawaniu społecznych pieniędzy i nieudzielenia informacji.

Nie dla Relaksu Społeczna Służba Instruktorska w naszych ogrodach

Oprócz Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Mediacyjnej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest jeszcze (powinna być) Społeczna Służba Instruktorska (SSI). Do powstania SSI doszło 22 lata temu i skierowana została ona od początków swojego istnienia, co słuszne do początkujących działkowców, tak by pomóc im w zaprojektowaniu, zbudowaniu i urządzeniu własnego ogrodu. Pomoc ta dotyczyć, w złożeniu miła zarówno budowy infrastruktury działki – altanka, ogrodzenie, mała architektura, kompostownik itp. ale też nasadzeń drzew jak i krzewów wieloletnich.

Strony

Top