Monday 11, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Zarząd nie potrafi czytelnie rozliczyć się z naszych składek!

Podanie do publicznej wiadomości rozliczenia finansowego w ROD Relaks za 2015 r. z jednej strony mnie ucieszyło(ponieważ to jedyny Zarząd w Brzegu, który to zrobił), a z drugiej, po analizie tego dokumentu mam wiele zastrzeżeń i pytań.

Ze szczegółowymi wydatkami w ROD Relaks można zapoznać się na stronie internetowej:

http://relaks-brzeg.pl/2016/06/28/zestawienie-kosztow-funkcjonowania-rodzinnego-ogrodu-dzialkowego-relaks-w-brzegu-za-2015-rok/

O rozliczeniu słów kilka...

Z rozliczenia finansowego można dowiedzieć się, że w naszym ROD Relaks mamy biuro i zatrudnionych w nim pracowników. W rozliczeniu Zarząd wymienia trzy zatrudnione osoby na wynagrodzenie których wydaliśmy w 2015 r. kwotę 13 320 zł. Na wcześniejsze moje pisemne zapytanie w sprawie zatrudnionych osób Prezes Zarządu odpowiedział mi, również pisemnie, że zatrudnionych jest u nas 5 pracowników i zapłacono im w 2015r. 17 500 zł. Jest to znacząca rozbieżność, którą powinien nam ktoś wyjaśnić. Uważam wręcz, że Zarząd w kwestii wynagradzania zatrudnionych osób narusza uchwałę PZD. Nie można, w myśl Uchwały PZD 196/2009 z dnia 30 grudnia 2009r., przeznaczyć więcej na wynagrodzenia niż 30% opłat ogrodowych.

Czy Zarząd ROD i Komisja Rewizyjna przyjrzał się temu? Mam poważne wątpliwości.

Zastanawiam się też nad innymi problemami z rozliczenia. Dlaczego wynagrodzenie zatrudnionych na umowę zlecenie gospodarzy ogrodów, połączono z wydatkami na utrzymanie porządku i czystości, przeznaczając na to kwotę 3.736,22 zł.?

Dlaczego nie ma w zestawieniu kosztów utrzymywania strony internetowej?

Czyżby była ona bezpłatna?

Co dzieje się z wnoszonymi przez nas opłatami za wodę - 16 zł rocznie i za prąd - 20 zł rocznie?

Te i wiele innych pytań skłoniło mnie do napisania o tym rozliczeniu do Okręgowego Zarządu PZD w Opolu.

Czekam teraz na odpowiedź. Jak tylko ją otrzymam, niezwłocznie powiadomię o tym Koleżanki i Kolegów z ROD Relaks. Zobaczcie proszę z czym zwróciłem się do Okręgowego Zarządu PZD w Opolu. Treść listu przesłałem do wiadomości Prezesa Krajowej Rady PZD w Warszawie.

 

Oficjalne pismo do Okręgowego Zarządu PZD w Opolu

Brzeg dnia 05 lipca 2016 r.

 

Prezes PZD

Okręgu Opolskiego w Opolu

 

do wiadomości:

Prezesa

Krajowej Rady PZD

Warszawa

 

 

W moim ROD Relaks 2 w Brzegu podano do publicznej wiadomości zestawienie kosztów funkcjonowania ROD za 2015 r.

Wiadomość tę zamieszczono na tablicach ogłoszeń a także na stronie internetowej: http://relaks-brzeg.pl/

Podane do wiadomości działkowców zestawienia wykazują moim zdaniem to, że doszło do naruszenia obowiązujących przepisów PZD i działanie na szkodę naszej społeczności.

1. Naruszono pkt. 3 § 8 Uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD nr 196/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. poprzez to, że w 2015 roku na wynagrodzenia wydano kwotę 17500 zł – tak wynika z pisma nr 23/2016 z dnia 24 maja 2016r. które otrzymałem od Zarządu ROD.

W zestawieniu kosztów podano w pkt 5 - koszty osobowe - kwotę 13320 zł. dla 3 osób, ale z pkt-u 4 wynika, że zatrudnione są jeszcze dwie osoby, które na umowę zlecenie zarobiły w 2015 r. ok. 3 tys. zł. Kwoty wynagrodzeń w obu tych dokumentach powinny być takie same (suma dla 5 osób zatrudnionych) ale nie są, bo w zestawieniu kosztów połączono je z innymi kosztami, co zaciemnia obraz rozliczeń. Tak czy inaczej stanowią one ponad 30% opłat ogrodowych.

2. Wśród zatrudnionych osób wymieniony jest Prezes Zarządu. Narusza to tym samym pkt 1 § 7 Uchwały.

3. Na ww. stronie internetowej wymienione są organy i komisje ROD. Nie ma tam informacji o tym, że ROD ma biuro. Kierownika biura i innych pracowników.

4. Siedziba ROD (tak nazywa ją w swoich pismach Prezes Zarządu) czynna jest raz w tygodniu, w każdy wtorek przez 2 godziny, czyli 8-10 godzin miesięcznie. Wynagrodzenie 3 osób do ich czasu pracy wynikającego z godzin otwarcia siedziby narusza tym samym postanowienia § 15 Uchwały.

Wnoszę o przeprowadzenie kontroli, zwrot niesłusznie pobranych kwot w 2015 roku i latach poprzednich, korektę w wynagrodzeniach na 2016r. a także odpowiedź na moje zarzuty.

Kończąc dodam tylko, że w piśmie nr Org/1207/2016 PZD Okręg Opolski zawarto zapewnienie, że sprawy finansów w moim ROD były przedmiotem kontroli ze strony Ogrodowej Komisji Rewizyjnej, która nie stwierdziła żadnych uchybień w dyscyplinie finansowej. Mam co do tego poważne zastrzeżenia.

 

Leszek Ciepielski

 

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

 

  • Tytuł: Zarząd nie potrafi czytelnie rozliczyć się z naszych składek!
  • Autor:
  • Data: 12/07/2016
  • Tagi:
Top