Thursday 18, Jan 2018

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Szanowni Działkowcy Rodzinnych Ogrodów Działkowych Relaks I i Relaks II.

W Panoramie 11/255 z 16 marca br. pisałem o Zebraniu Sprawozdawczym, które odbyło się 9 kwietnia br. Wspomniałem też o tym, że Zarząd ROD zamierza wprowadzić duże podwyżki. Informacje o planowanych podwyżkach spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony działkowców, którzy w większości też mają wątpliwości co do zasadności wprowadzenia tak dużych podwyżek. Po licznych rozmowach i spotkaniach wysłałem pismo do Zarządu z szeregiem pytań. Miałem nadzieję, że Zarząd odpowie na moje wątpliwości dotyczące szeregu zagadnień związanych z Naszymi działkowymi finansami, jeszcze przed zebraniem 9 kwietnia. Oto treść tego listu:


Brzeg 14 marca 2016 r.
Zarząd
Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Relaks”
ul. Fabryczna 15, 49-300 Brzeg

Szanowni Państwo.

Dziękuję, za zaproszenie na Walne Zebranie ROD „Relaks”. To cenne, że do zawiadomienie załączacie Państwo nowy Regulamin ROD i szereg przydatnych dla działkowca informacji. Martwią mnie niektóre informacje zawarte w punkcie - WAŻNE INFORMACJE.

Po pierwsze:

planowana przez Zarząd podwyżka opłat do wysokości 0,51 zł za m2 czyli o 44 zł za typowe 4 ary. W ubiegłych lata uiszczałem (pewnie tak jak inni) składkę członkowską i opłatę na rzecz ogrodu w następującej wysokości:

 • 2009 r. - 100 zł,
 • 2010r. - 108 zł,
 • 2011r. - 132 zł,
 • 2012 -2014r. - po 136 zł,
 • 2015r. - 170 zł.

1. Skąd zatem jedyne tłumaczenie konieczności podwyżki tym, że nie było podwyżki przez ostatnie 3 lata, skoro wprowadzano je niemalże corocznie poza latami 2012-2014?

Przypomnę Zarządowi, że w 1997r. działkowcy płacili 0,06 gr za m2 czyli 24 zł teraz za te same 4 ary zapłacą 204 zł co przy wprowadzeniu podwyżki da wzrost opłat w ciągu 20 lat o 850%.

2. Dlaczego Zarząd zaproponuje podwyżkę teraz mimo że jesteśmy po najważniejszych inwestycjach? Mamy wodę, prąd, ogrodzenie, dom działkowca – bo przez wiele lat szły nasze składki i dodatkowe opłat przy instalacji wody i prądu.

Działkowiec, w większości emeryt z kilku złotową rewaloryzacją swojej emerytury w tym roku będzie musiał zapłacić za swoją działkę następującą kwotę:

 • 400 m2 x 0,51 = 204 zł
 • opłatę energetyczną = 20 zł
 • opłatę wodną = 16 zł
 • zaliczki na wodę = 20 zł
 • zaliczkę za energię elektryczną = 20 zł

Razem: 280 zł bez opłat za prąd i wodę wynikających z liczników

3. Z jakiego powodu Zarząd proponować będzie wprowadzenie podwyżek opłat stałych za energię elektryczną i wodę?

4. Czy Zarząd wziął pod uwagę to, że Burmistrz Brzegu od 1.01.2016r. wprowadził podwyżki (w tym i dla emerytów z ROD) na:

 • wodę o 22 gr/m3,
 • ścieki o 19 gr/m3,
 • wywóz nieczystości – 2 zł/m-c od osoby w gospodarstwie domowym,
 • wzrosły też podatki od nieruchomości: mieszkań, gruntów i opłat za dzierżawę garaży.

Po drugie:

piszecie Państwo o deficycie – 3,5 tys. za prąd i 1,5 tys. za wodę:

5. Jak doszło do powstania tego deficytu?

6. Jakie działania podjął Zarząd by przeciwdziałać nielegalnemu poborowi wody i prądu?

7. Dlaczego od czasu zainstalowania liczników wody i prądu – ani razu przez tyle lat nie przeprowadzono u mnie i moich sąsiadów odczytów tych liczników?

8. Dlaczego mimo zapisów § 83 Regulaminu ROD Zarząd zamierza wprowadzić zaliczkowanie opłat?

Po trzecie:

z informacji uzyskanych w internecie wynika, że członkowie Zarządów ROD w innych miejscowościach uzyskują dochody z tytułu piastowanych funkcji w ROD. Jak z tym jest w naszym ROD?

9. Proszę Zarząd o podanie miesięcznych dochodów (jeżeli takowe są) jakie uzyskują członkowie Zarządu i członkowie komisji ROD.

10. Czy ROD Relaks zatrudnia inne osoby? Jeżeli zatrudnia, to w jakiej formie zatrudnienia i ile wynosi miesięczne wynagrodzenie tych osób.

Poza tym, uważam że informacja w pkt. 6 Ważnych informacji (załącznik do powiadomienia o Walnym Zebraniu) jest niepełna i brakuje w niej naszych uprawnień określonych w § 70 Regulaminu ROD.

Będę wdzięczny za odpowiedź do dnia 2 kwietnia 2016r.

Z poważaniem
Leszek Ciepielski


4 kwietnia br. otrzymałem odpowiedź następującej treści (pisownia autora pisma)

Odpowiedź w formacie pdf

PZD przeciwko działkowcom

 • Tytuł: Szanowni Działkowcy Rodzinnych Ogrodów Działkowych Relaks I i Relaks II.
 • Autor:
 • Data: 09/05/2016
 • Tagi:
Top