Friday 19, Jan 2018

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Opłaty w naszych ogrodach

Do 30 czerwca działkowcy mają obowiązek uiścić opłaty ogrodowe uchwalone przez Walne Zebranie ROD. Zarząd ROD Relaks poinformował działkowców, w statutowym terminie o zmianie wysokości opłat. Informacja zamieszczona została na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej www.relaks-brzeg.pl . Podczas Walnego Zebrania Prezes Zarządu ROD namawiał zgromadzonych do dokonywania opłat poprzez przelewy internetowe. Chętnie byśmy z tego skorzystali, ale informacja na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej nie pozwala na samodzielne wyliczenie kwoty opłaty, ponieważ nie powiadomiono nas ile wynosi opłata za 1m3 wody i 1 kW energii elektrycznej. Szczególnie niekomfortowe jest to dla działkowców, którzy nie uczestniczyli w Walnym Zebraniu a i Ci co byli na nim obecni mogą tego nie pamiętać.

Przy wniesieniu opłat przez internet dochodzą jeszcze dwie kwestie.

Po pierwsze. Moim zdaniem, zaliczki na poczet opłaty za energetyczne i wodę ujęte w ogłoszeniu są niezgodne z obowiązującymi w PZD przepisami. Opłata za zużytą wodę uiszcza się wg wskazań licznika - art. 77.3 a opłatę za zużytą energię elektryczną wg wskazań podlicznika - art. 78.2 Statutu PZD. Zarząd ROD, może przy naliczaniu zaliczek powoływać się na Uchwałę Walnego Zebrania, ale jest ona w mojej opinii nieważna z mocy prawa, bo nie ma poparcia w obowiązujących w PZD przepisach. Równie dobrze można uchwalić, że w 2016r. nie wolno uprawiać marchewki lub podlewać tylko żółtymi konewkami. Wątpiącym w moją opinię polecam też artykuł zamieszczony w wydawnictwie PZD „Zielona Rzeczpospolita” (wiosna 2016) pt. „Co może wchodzić w skład opłaty ogrodowej?” www.dzialkowiec.com.pl Nie ma w tej wykładni takiej formy przyjmowania opłat jak zaliczka.

Po drugie. Zamierzam dokonać opłat prze internet i zastanawiam się czy przy tej formie wpłaty Zarząd ROD wyda mi pokwitowanie imienne na druku obowiązującym w PZD (art.17.3 Regulaminu ROD).

Z wizytą w ogrodzie u Pani Małgorzaty i Pana Zbyszka.

Nie tylko w ROD Relaks działkowcy interesują się rozliczeniami finansowymi związanymi z naszymi składkami z których utrzymujemy nasze ogrody. Parę dni temu zostałem zaproszony przez Panią Małgorzatę i Pana Zbyszka do ich ogrodu przy ul. Tęczowej.

Działkowcy kompleksu Słoneczna

Mają oni swoją działkę w kompleksie „Słoneczna”. To nieduży ogród bo składa się tylko z 46 działek i podlega Zarządowi ROD przy ul. Prochowej, którego wieloletnim Prezesem jest Pan Stefan Chochołowicz. Pani Małgorzata i Pan Zbyszek opowieeli mi o problemach w ich ogrodzie. Niepokoi ich sprawa wywozu śmieci i opłat za nie. ROD przy Prochowej zawarł z ZHK umowę na wywóz śmieci. Każdy działkowiec ma wnieść na ten cel roczną opłatę w wysokości 15 zł. Wywóz śmieci będzie się odbywał w workach, które po zapełnieniu będą odbierane z działek. Problem w tym, że nie ma gdzie wystawiać tych śmieci bo Słoneczna nie ma miejsca na to by te worki wystawić. Niepokoi ich także częstotliwość ich wywozu, która, jak się planuje wykonywana będzie raz na pół roku. Przecież zawartość worków będzie śmierdziała – niepokoją się moi rozmówcy. Drugi problem to sposób informowania działkowców o rozliczeniach finansowych. Pan Zbigniew przekazał mi dokument dotyczący rozliczeń ich kompleksu, który zawisł na tablicy ogłoszeń. Mówili, też o problemach koszeniem trawy na zewnątrz i zalewaniu ich przez biegnący wzdłuż ogrodzenia zewnętrznego strumień. Wynikiem tych rozmów było moje spotkanie z Panem Prezesem Zarządu w dniu 5 maja. Przedstawiłem Prezesowi ROD problemy Słonecznej i spytałem o rozliczenia. Wg słów Pana Prezesa ROD przy Prochowej jest przed Konferencją Delegatów podczas której omówiona zostanie min. sprawa wywozu śmieci. Powrócę do tej sprawy po tym jak zapadną uchwały dotyczące tej sprawy. Co się tyczy wywieszonego rozliczenia z tablicy ogłoszeń to Pan Prezes stwierdził, że nie zna takiego dokumentu i nie wie, kto go tam wywiesił. Przypomniałem Panu Prezesowi, że:

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych do dnia 1 lipca każdego roku winien przedstawić działkowcom informacje finansowe dotyczące prowadzenia ROD za ubiegły rok (art. 33 ust. 1 ustawy o ROD). Informacja winna zawierać wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy o ROD, tj.:

  • wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
  • opłaty za dostawę mediów, energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
  • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,
  • wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
  • wydatki związane z zarządzaniem ROD.

Dodam jeszcze, że rozliczenie z tablicy ogłoszeń nie spełnia wymogów ww. artykułu Ustawy o ROD, nie jest opatrzone pieczęcią zarządu i brak na niej podpisów. Do tej sprawy również powrócę po 1 lipca. Co zdołałem ustalić w ROD przy Prochowej, pobierano od działkowców opłatę za 1m2 użytkowanej działki w wysokości 23 gr w 2015r., a w 2016r. planuje się tę kwotę podwyższyć o 2gr. W ROD RELAKS I i II wysokość tej samej opłaty wyniesie 51 gr w 2016r. Za 4 ary działki działkowiec ze Słonecznej zapłaci 100 zł a w Relaksie 204 zł.

Dziękuję za rozmowę zarówno Pani Małgorzacie, Panu Zbyszkowi jak i Panu Prezesowi ROD przy Prochowej, z którym jestem umówiony na kolejne spotkanie po 15 maja. Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub na bloga.

nie dla relaksu

  • Tytuł: Opłaty w naszych ogrodach
  • Autor:
  • Data: 18/05/2016
  • Tagi:
Top