Thursday 14, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Z Nowym Rokiem nowe nadzieje dla działkowców

Święta i Nowy Rok to czas magiczny pełen nadziei, dobrych emocji i życzliwości. W takim klimacie opublikowano na stronach internetowych Apel Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dn. 15 grudnia br. Apel skierowany jest do działaczy PZD, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowców.

Pozostając w klimacie świątecznej atmosfery pominę fragmenty apelu w który mowa jest o ogólnopolskiej medialnej nagonce na PZD i jego zarządy, różnych szczebli.

Dużo nadziei dostrzegam w nieznacznej zmianie dotychczasowej retoryki Zarządu Krajowego PZD. Dotychczas, na różnych szczeblach zarządzania, w tym i w brzeskich Rodzinnych Ogrodach Działkowych mówiono jedynie o nieskazitelnych, bezinteresownych i uczciwych działaczy. Teraz w apelu przeczytacie, że w każdej organizacji są osoby naruszające w mniejszym lub większym stopniu obowiązujące przepisy. To zasadnicza zmiana w zrozumieniu naszych problemów, które opisuję od kilku miesięcy. Dalej w apelu jest jeszcze lepiej. Krajowa Rada PZD zwraca się do wszystkich zarządów okręgowych o poprawne rozpatrywanie i rozstrzyganie wszystkich skarg i zażaleń. KR PZD zaleca by sprawy działkowców rozpatrywać niezwłocznie, merytorycznie i sprawiedliwe, tak by rozstrzygnięcia nie budziły żadnych zastrzeżeń.

W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości każdy z nas może poprosić w Zarządzie Okręgowym a nawet Krajowej Radzie o pomoc prawną. W sprawie tej pomocy 30 listopada br. Prezydium Krajowej Rady PZD przyjęło uchwałę i aktualnie trwają prace nad jej wdrożeniem.

Mam duże oczekiwania związane z tym apelem. Może faktycznie będzie można liczyć na merytoryczne rozpatrzenie naszych brzeskich spraw. Do tej pory nie było to możliwe bo każda próba zwrócenia uwagi (merytorycznej) była lekceważona i stronnicza.

Czy apel działa? Zobaczymy.

Mam taką nadzieję, choć podchodzę do tego sceptycznie. Bo słowa to w końcu nie czyny a każdy ogrodnik zna powodzenie o tym, że drzewo poznaje się po owocach. Dlatego by sprawdzić działanie Apelu KR PZD zwróciłem się z wnioskiem, właśnie do Krajowej Rady o przeprowadzenia kontroli w naszych ogrodach przez szczebel centralny, bo kontrole okręgowe niczego, w mojej opinii nie rozstrzygnęły. Mam nadzieję na merytoryczne i bezzwłoczne rozpatrzenie mojego wniosku.

 

Treść apelu Prezydium Krajowej Rady Pozlskiego Związku działkowców odnajdziecie na:

http://pzd.pl/artykuly/19397/119/Apel-KR-PZD-do-Zarzadow-ROD-oraz-dzialkowcow.html

 

Dam Wam znać, Koleżanki i Koledzy jak sprawy poszły dalej.

 

DO SIEGO ROKU !!!!

 

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Top