Wednesday 13, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu - Komisja Rewizyjna

Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) jest podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia - Polski Związek Działkowców. Tak jak w każdym stowarzyszeniu - ROD ma wewnętrzny organ nadzoru – Komisję Rewizyjną, która jest niezależna wobec Zarządu. Powinna być niezależny, ale czy tak jest?

Sam mam co do tego poważne wątpliwości, które opieram na dwóch przesłankach.

  • Po pierwsze, w Relaksie pobierane są najwyższe składki spośród innych ogrodów w Brzegu. Podwyższono je znowu w tym roku a mimo to mamy znaczny deficyt finansowy i od lat nie inwestuje się w rozwój naszego ogrodu z pieniędzy powierzonych Zarządowi. Mimo tej sytuacji komisja rewizyjna udziela Zarządowi absolutorium.
  • Po drugie, to nieczytelna ocena finansowa przedstawiona przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej podczas tegorocznego walnego zebrania. Dlaczego tak jest?

Komisja Rewizyjna, a zarząd ROD

Przecież Komisja Rewizyjna ROD nie podlega Zarządowi, co daje jej dużą swobodę w działaniu. Komisja Rewizyjna powinna, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym dokonać oceny działalności Zarządu ROD, w tym i finansowej (pkt 2 § 25 Regulaminu ROD). Moim zdaniem, gdyby Komisja Rewizyjna tak właśnie działała Zarząd bez zbędnych zasłon przedstawił by wszystkim swoim członkom czytelne rozliczenia ze swojej działalności. A tak do tej pory w Relaksie nie jest. Działkowcy Naszego Relaksu nie mają możliwości wglądu w faktury. Ma takie prawo Komisja Rewizyjna, bo przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jej członkowie są niejako strażnikami naszych finansów. Dostali mandat społeczny do sprawowania właściwej kontroli, takiej z analizą faktur, umów i wydatków. Kontroluje też czy składki członków ROD wydawane są zgodnie z uchwałami walnego zebrania i przepisami PZD. Mam wrażenie, że kontrole te nie są wystarczająco wnikliwe.

Właściwy człowiek na właściwym miejscu?

Pamiętacie, Koleżanki i Koledzy tegoroczne walne zebranie na którym przewodniczący Komisji Rewizyjnym z wielką trudnością odczytał roczną ocenę działalności Zarządu. Miałem wrażenie, że nie był autorem tego dokumentu a wiele zawartych w nim sformułowań jest mu obca. Zarządowi ROD jest na rękę Komisja Rewizyjna, której przewodniczący z racji wcześniej wykonywanego zawodu nie ma merytorycznego przygotowania do sprawowania swojej funkcji. Mam nadzieję, że jest on świadomy swojej odpowiedzialności, która na nim ciąży ale też odpowiedzialności jaką może ponieść w sytuacji ewentualnych nieprawidłowości, których nie stwierdził w ocenie rocznej. Ta odpowiedzialność jest tym większa, że dotyczy ona składek Naszej społeczności.

Kompetencje a stanowiska

Na marginesie dodam, że z Komisją Rewizyjną podobnie jest w naszej Radzie Miasta, gdzie przewodniczącym jest trener piłkarski, tak wynika chociażby z informacji na http://pis-brzeg.pl. Czy sędzia piłkarski jest w stanie zorganizować i skutecznie przeprowadzić kontroluje działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, mam poważne wątpliwości. A le czy tak też nie jest wygodniej dla władz naszego miasta?

Może to taka brzeska specyfika z obsadzaniem tego stanowiska.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

  • Tytuł: Nie dlaRelaksu - Komisja Rewizyjna
  • Autor:
  • Data: 20/06/2016
  • Tagi:
Top