Thursday 18, Jan 2018

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu - Zmiany w statucie PZD

 

Do 20 maja 2018 roku Stowarzyszenie Ogrodowe PZD musi dokonać zmian w swoim statucie. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze: doszło do nowelizacji przepisów regulujących status funkcjonujących stowarzyszeń, a PZD jest od 2014r. z mocy nowej Ustawy o Rodzinnych ogrodach stowarzyszeniem. Po drugie: od 2014 r. wiele środowisk, w tym i prawniczych, zwraca uwagę na wręcz niezgodność z prawem niektórych zapisów ustawowych, a co za tym idzie i statutowych. Tak na marginesie. PZD często używa sformułowania Związek to, Związek tamto, a przecież jesteśmy już od ponad trzech lat Stowarzyszeniem i podlegamy Ustawie o stowarzyszeniach.

Jak można przeczytać na stronach PZD Prezydium Krajowej Rady utworzyło komisję statutową, która opracuje niezbędne zmiany w statucie. Znajdziemy też tam apel do ROD i członków stowarzyszenia o to by wzięli udział w ogólnokrajowej debacie nad kształtem statutu i zgłaszało swoje wnioski i propozycje do niego. Pozwoli to, wg KR PZD na wprowadzenie takich zmian, które będą odpowiadały oczekiwaniom działkowców i usprawnią funkcjonowanie ogrodów i stowarzyszenia. To dobrze się tak dzieje, bo należałoby nie mało zmienić  w zapisach naszego statutu.

Każdy z działkowców ma swoje zdanie w tej materii. Wg mnie członek zwyczajny stowarzyszenia powinien mieć prawo wglądu w całą dokumentację Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Powinien móc wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania swoich interesów a do tej pory może swoich praw dochodzić tylko osobiście. Nie może też wyznaczyć swojego pełnomocnika na walne zebranie, stąd przy nikłej frekwencji na nich nie dochodzi i nigdy nie dojdzie do zmian, często złych zarządów, tkwiących na swoich stanowiskach dziesięcioleciami. Tak jest w naszych brzeskich zarządach. Ta zmiana statutu by to zmieniła. Powinien w statucie znaleźć się zapis o możliwości zasiadania w organach PZD nie dłużej niż przez dwie czteroletnie kadencje, obecnie można zasiadać we władzach PZD dożywotnio. W statucie powinno znaleźć się jasny zapis zakazujący zatrudniania na umowy cywilnoprawne członków zarządów i komisji ROD i ich najbliższych rodzin. Zarządy ROD powinny mieć obowiązek przesyłania rocznych rozliczeń finansowych do Okręgowego Zarządu PZD, który obowiązany by był publikować je na stronie internetowej okręgu. Niewiarygodnym dla mnie zapisem jest to, że prawo interpretowania postanowień ma wyłącznie Krajowa Rada PZD. Przy takim zapisie będąc w sporze z PZD nie ma się żadnych szans. Zachęcam do przesyłania swoich wniosków i wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Miejmy nadzieję, że coś się zmieni na lepsze.

Sprostowanie

W Panoramie 17/309 z dnia 10 maja 2017r. ukazał się list Pani Aleksandry z ROD „Jarzębina”. Pani Aleksandra napisała w swoim liście min. cyt.”Zarząd ROD wypłaca również nagrody, a jedną z nich w 2015 roku i ja otrzymałam za sporządzenie 305 umów dzierżawy, którą podzieliłam się z osobami pomagającymi mi. Miały one formę upominków rzeczowych, upominek otrzymała również obecna przewodnicząca sektora „Jarzębina”. Na nagrody te wydano 5750 złotych, na rok 2016 zaplanowano podwójną wartość”.
Z przytoczonego fragmentu listu można odnieść mylne wrażenie, że osoby sporządzające 305 umów dzierżawy za wykonaną pracę otrzymały upominki rzeczowe na kwotę 5750 zł. Interweniowała w tej sprawie Pani Łucja Przewodnicząca Sektora „Jarzębina”. W wyniku interwencji ponownie napisała do nas Pan Aleksandra ze sprostowaniem o treści:
Dzień dobry. Panie Leszku uprzejmie proszę o napisanie sprostowanie do mojego listu. jest "Na nagrody te wydano 5750 złotych, na rok 2016 zaplanowano podwójną wartość." Winno być: „Na nagrody w ROD „Brzeg” wydano łącznie w roku 2015 kwotę 5750, na rok 2016 zaplanowano podwójną wartość. Za nieprecyzyjne sformułowanie zdania przepraszam, Aleksandra."

Dwa słowa komentarza. Po spotkaniu z Panią Łucją wiem, że Panie za sporządzenie 305 umów otrzymały symboliczne upominki o niewielkiej, kilku dziesięciozłotowej wartości. Kwotę 5750 zł. wydano w 2015 roku na nagrody za pracę społeczną w ROD „Brzeg” dla członków zarządu, komisji ROD i działkowców. Jestem w posiadaniu dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Rozliczenia

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Top