Wednesday 22, Nov 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu - Wyrok WSA w Łodzi

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi – tak jakby w naszych sprawach.

NSA

 

Ostatnie warszawskie spotkanie z niezależnymi działkowcami zaowocowało informacją jaką otrzymałem od jednego z jego uczestników. Grzegorz działkowiec z Turku a także czytelnik blogowej rubryki „Nie dlaRelaksu” napisał do mnie o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Grzegorz pisze, że:

EZ. zwróciła się do zarządu Rodzinnego Ogrodu Rodzinnego w Łodzi o udostępnienie rozliczeń finansowych ogrodu za lata 2013 i 2014. Ponieważ nie otrzymała odpowiedzi, wniosła skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi .

W odpowiedzi na skargę ROD wyjaśnił, że EZ. domagała się przesłania na adres domowy kserokopii dużej ilości dokumentów. Tymczasem członkowie zarządu pełnią funkcje społecznie, a ogród nie ma funduszy na kserowanie i przesyłanie dokumentów. EZ. może się z nimi zapoznać w siedzibie zarządu ROD. WSA przyjął, że żądane dokumenty stanowią informację publiczną. Do jej udostępniania są zobowiązane władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. A więc również Rodzinny Ogród Działkowy, dysponujący majątkiem publicznym. Przesądza o tym min. ustawa z 2013 r. o rodzinnych ogrodach.

Polski Związek Działkowców oraz ROD użytkujące grunty komunalne lub państwowe dysponują majątkiem publicznym i należą do podmiotów zobowiązanych do udostępniania na żądanie informacji publicznej znajdującej się w ich posiadaniu – ustalił sąd. Dostęp do informacji nie może być uzależniony od zasobów finansowych ROD. Wniosek EZ. powinien więc zainicjować postępowanie określone przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponieważ tak się nie stało, a ROD jedynie prowadził ze skarżącą korespondencję, pozostawał bezczynny, a ta bezczynność miała charakter rażący – ocenił WSA, zobowiązując ROD do załatwienia wniosku EZ. w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku sygnatura akt: II SAB/Łd 40/16”.

Zainteresowanych uzasadnieniem wyroku odsyłam na stronę Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DD4EE14915

Podstawą wydania takiego wyroku są zapisy dwóch aktów prawnych:

 

 

 

1. Dz.U. 2016 poz 718 art. 149 § 1, §1a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity;

2. Dz.U. 2014 poz 782 art. 4
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jednolity

 

Opisana w liście sprawa jest, wypisz wymaluj taka sama jak w naszych brzeskich ogrodach. Piszę o tym od kilku miesięcy, że odmawia się nam informacji o finansach działkowców w ROD „Relaks” i ROD „Brzeg”. W ROD „Brzeg” do tej pory nie przedstawiono działkowcom rozliczeń finansowych za 2015r. a w ROD „Relaks” odmawia się mi podania szczegółów dotyczących wypłaconych w 2015r. wynagrodzeń na umowy zlecenia dla członków Zarządu ROD.

Ważnym dla nas jest to, że Sąd uznał w uzasadnieniu wyroku, że skoro EZ zwróciła się do Zarządu ROD o wydanie dokumentów to takie dokumenty winny być jej wydane. Nie można tego zastąpić propozycją zapoznania się z dokumentami w siedzibie zarządu, do czego i nas namawiają brzeskie Zarządy ROD.

Na razie sprawa naszych brzeskich ogrodów rozpatrywana jest przez organ nadzorczy nad PZD czyli przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Pisałem o tym w poprzednich numerach Panoramy. Przypomnę tylko, że pomaga nam w tym biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na pewno wrócę jeszcze do tych spraw.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Top