Jakie prace w ogrodzie czekają nas w lipcu?
29/06/2018
kuna-domowa-.
Kuna domowa w ogrodzie i w garażu
10/07/2018

Nie dla Relaksu: W brzeskich ogrodach znów łamią prawo.

SONY DSC

1 lipca to ostateczny termin wywieszenia na ogrodowych tablicach ogłoszeniowych informacji finansowej za ubiegły rok. W moim „Relaksie” zarząd to zrobił w terminie i do tego wg wzoru ustalonego przez Krajową Radę PZD. Treściom tej informacji poświęcę więcej czasu w kolejnym artykule.

W pozostałych ogrodach Brzegu nie ma tych rozliczeń. Nie byłem we wszystkich ogrodach ale skoro nie ma tej informacji przed siedzibą Zarządu przy ul. Prochowej, to i nie będzie jej i w ogrodach podległych temu zarządowi. Moje obawy się potwierdziły. Tablice ogrodowe przy Sikorskiego, Marskiego i Fabrycznej pełne są zakazów, nakazów i informacji gdzie trzeba wpłacać składki, ale rozliczenie finansowe za ubiegły rok tam się nie pojawiło. Poprzedni Prezes Zarządu wspierany przez Prezesa z Okręgowego Zarządu PZD nie opublikował tej informacji za 2015. Po fali krytyki zrobił to w końcu za 2016 r. ale tak, by nikt tego nie zrozumiał. W 2018 r. usunięto go z funkcji prezesa, ale i ze struktur zarządu okręgowego.

Rozliczenie finansowe za ubiegły rok

Nastał nowy prezes a z nim nadzieja na lepsze zarządzanie ogrodami. Nic z tego, nic takiego się nie stało. To oburzające, że ludzie ze społecznego wyboru nie wykonują swoich obowiązków, wynagradzając się przy tym bez umiaru, kosztem rozwoju ogrodów. Nie można nad tym przechodzić do porządku dziennego. Trzeba interweniować w organach stojących na straży praw obywatelskich i nadzorujących stowarzyszenia.

Rozliczenie finansowe za ubiegły rok – czas na interwencję

Napisałem w tej sprawie pismo z nadzieją na interwencję. Rzecznik Praw Obywatelskich już kilkakrotnie interweniował w naszych sprawach. Kilkoma sprawami zajął się też Prezydent Opola (organ nadzorczy nad PZD). Można byłoby wcześniej skargę złożyć w Zarządzie Okręgowym i Krajowej Radzie PZD ale, jak to było dotychczas, skończyłoby się na bezsensownych tłumaczeniach i kryciu kolegów. Zobaczymy.

Brzeg dnia 02 lipca 2018r.

Pan dr Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
Warszawa
biurorzecznika@brpo.gov.pl

Pan Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola
Organ Nadzoru Nad Stowarzyszeniem
Opole
prezydent@um.opole.pl

do wiadomości: Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes
Krajowej Rady PZD
Warszawa

SKARGA

W brzeskich ogrodach łamane jest prawo. Doszło do złamania zapisów ustawowych i przepisów wewnątrz stowarzyszeniowych.

Prezes Zarządu ROD „Brzeg” w Brzegu Pan Wacław Gąsiorowski będący jednocześnie członkiem Okręgowej Rady PZD w Opolu złamał postanowienia:

1) Art. 33. pkt 3 i 4 USTAWY z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych – Dz.U. 2014 poz. 40;

2) § 4 pkt 1 Uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Nr 153/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r. http://ozoopole.pzd.pl/obowiazek-przedstawienia-dzialkowcom-informacji-finansowej-dotyczacej-prowadzenia-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych/
w sprawie informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD przedstawianej corocznie działkowcom

przez to że:

nie udostępnił w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z informacją finansową za 2017r. Powyższa informacja finansowa, zgodnie z Ustawą powinna być udostępniona do 1 lipca każdego roku a Uchwała określa że informacja ta powinna być wywieszona na ogrodowych tablicach ogłoszeniowych. Nie skorzystano też zgodnie z Uchwałą z przesłania tej informacji każdemu działkowcowi.

Dowód z 2 lipca 2018r.:

– nie wywieszono informacji finansowej za 2017r. na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Zarządu przy ul. Prochowej – foto nr 1 i nr 2;
– nie wywieszono jej również na tablicach ogrodowych ROD podległych Zarządowi „Brzeg” tzn. „Trzy Róże” foto nr 3, „Fabryczna”, foto nr 4, „Jarzębina” foto nr 5.

Fotografie ww. tablic ogłoszeniowych wykonano 2 lipca br. – na udokumentowanie tego w kadrze fotografii zamieściłem 1-szą stronę „Gazety Wyborczej” z dn. 2 lipca 2018r.

Wielokrotnie w swoich wystąpieniach listownych do Zarządu Okręgowego PZD w Opolu i Krajowej Rady PZD w Warszawie a także w publikacjach prasowych zwracałem uwagę na niepodawanie do wiadomości brzeskich działkowców skupionych wokół ROD „Brzeg” informacji finansowej za 2015 r. W 2017 roku wywieszono co prawda tę informację za 2016r. ale sporządzona ona została niezgodnie z załącznikiem do Uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Nr 153/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r. moim zdaniem tak by nikt nie mógł się rozeznać się w faktycznych przychodach i wydatkach ze społecznych składek.

W 2018 r. z ROD „Brzeg” odszedł w niewyjaśnionych okolicznościach wieloletni Prezes Zarządu Pan Stefan Ch. Zastąpił go Pan Wacław Gąsiorowski i nadal nic się nie zmieniło w sposobie zarządzania ogrodami skupionymi wokół Zarządu przy ul. Prochowej.

Uważam, że takie praktyki w sprawach finansowych które wyżej przytoczyłem przynoszą szkodę dla społeczności brzeskich ogrodów i hamują ich rozwój.

Proszę Pana Rzecznika i Pana Prezydenta o wnikliwe rozpatrzenie skargi i stosowne działania.

 

Jarzębina 5

 

Prochowa 1

 

Prochowa 2

 

Trzy Róże

 

Leszek Ciepielski

 

Narzędzia ogrodowe, kompostowniki, altany narzędziowe, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, grille, pokrowce na meble ogrodowe, i wiele innych artykułów ogrodowych i nie tylko, ma w ofercie sklep internetowy TwójPasaż.pl https://www.twojpasaz.pl/pl/c/Ogrod/39

Ewa
Ewa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *