Thursday 14, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Spotkanie w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu

W poniedziałek 6 listopada 2017 r. byłem na zapowiedzianym wcześniej spotkaniu w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu. Centrum to organ Prezydenta Miasta Opola prowadzący w imieniu prezydenta sprawy związane z działalnością stowarzyszeń, którym jest też Polski Związek Działkowców. Na spotkanie pojechałem z czwórką brzeskich działkowców, Julią i Zygfrydem z ROD „Brzeg” sektor Słonecznik i Małgorzatą i Zbigniewem z tego samego ROD ale sektora Słoneczna.

W spotkaniu po stronie PZD uczestniczył Prezes Zarządu Okręgowego w Opolu Pan Bartłomiej Kozera, Pan Jerzy Zakrzewski Prezes Zarządu ROD „Relaks” i jednocześnie członek Prezydium Zarządu Okręgowego w Opolu oraz prawnik z Zarządu Okręgowego PZD. Spotkanie poprowadziła Pani Naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego Pani Dorota Piechowicz-Witoń. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Marzena Sedlaczek Zastępca Naczelnika.

Przyczynkiem do spotkania była sprawa zrealizowanego nadzoru nad Stowarzyszeniem PZD i odpowiedź do Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie zgodziłem się z tym pismem głównie za sprawą argumentacji w nim zawartej. Od kilkunastu miesięcy wykazuję, że w ROD „Brzeg” nie podano do publicznej wiadomości działkowców rozliczeń finansowych za 2015 r. i niegospodarności Zarządu ROD w „Relaksie”. Pani naczelnik CDO autorka odpowiedzi przyjęła argumentację przedstawioną przez Okręgowy Zarząd PZD. Okazało się, że rozliczenia za 2015 r. zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń, a dowodem na to są zdjęcia (???) przedstawione w procesie wyjaśniania sprawy. Nie stwierdzono też żadnych nadużyć finansowych i niegospodarności w ROD „Relaks”.

Czy to jest po obywatelsku, tak jak by się można było spodziewać po przymiotniku w nazwie Centrum. Moim zdaniem nie. Nasze dowody w sprawie tzn. pisemne oświadczenia działkowców o tym że na tablicach nie umieszczono takich rozliczeń za 2015 r. nie zostały uwzględnione ani na etapie opracowywania odpowiedzi dla RPO, a i odniosłem wrażenie podczas potkania. W ogóle nikt po obywatelsku nie próbował nawet spytać o nasze argumenty. Pani Naczelnik przyjęła argumentację tylko jednej strony za wystarczającą mimo tego że Rzecznik Praw Obywatelskich jeszcze 17 stycznia 2017 r. w swoim piśmie skierowanym do Krajowej Rady stwierdził, że nie wskazano dowodów na to, by informacja finansowa w ROD „Brzeg” została przedstawiona działkowcom.

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć

Pismo RPO

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć

Informacje Opole

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć

Informacja Opole cd

Pewnie wrócę jeszcze nie raz do tego spotkania. W całej tej sprawie trzeba się dopatrzyć i pozytywów. Przetarty został, choć na razie mało skutecznie w naszych sprawach szlak w dochodzeniu naszych działkowych praw. Jest nim możliwość zgłaszania naszych problemów do organu nadzorczego nad stowarzyszeniami. Wynika to z zapisów Ustawy o Stowarzyszeniach.

Jakie są uprawnienia tego organu? Ma on prawo: żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów), żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień w zgaszanych mu sprawach. W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, wystąpić do sądu o zastosowanie środka określonego w art. 29. Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może: udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia, uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia, rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.
Naszych działkowych problemów jest bez liku. Oprócz skarg do organów PZD można jeszcze skorzystać z instytucji nadzoru nad stowarzyszenia dobrze, że nie tylko poprzez pisma ale osobiście uczestniczyć w spotkaniach tak jak to mamy w naszym województwie opolskim – w Centrum Dialogu Obywatelskiego.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl  

Top