O aktywnym kompostowaniu — głównie o dżdżownicach
07/08/2017
ODETCHNIJ ZIELENIĄ – hasło 25 Międzynarodowej Wystawy – Zieleń to Życie 2017
14/08/2017

Nie dla Relaksu Społeczna Służba Instruktorska w naszych ogrodach

SONY DSC

Oprócz Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Mediacyjnej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest jeszcze (powinna być) Społeczna Służba Instruktorska (SSI). Do powstania SSI doszło 22 lata temu i skierowana została ona od początków swojego istnienia, co słuszne do początkujących działkowców, tak by pomóc im w zaprojektowaniu, zbudowaniu i urządzeniu własnego ogrodu. Pomoc ta dotyczyć, w złożeniu miła zarówno budowy infrastruktury działki – altanka, ogrodzenie, mała architektura, kompostownik itp. ale też nasadzeń drzew jak i krzewów wieloletnich.

Ważnym elementem doradztwa jest to, jak należy poprawiać żyzność gleby, by uzyskiwać wyższe plony. Doradztwo instruktorów powinno obejmować także zagadnienia ekologicznego prowadzenia upraw a wśród nich nawożenia i zasilania gleby, stosowania środków ochrony roślin i sposobów walki ze szkodnikami. Prezentację i sposoby stosowania różnorodnych preparatów ogrodowych to również zakres działalności instruktorów SSI. Zadaniu tego doradztwa mogą sprostać w Rodzinnych Ogrodach Działkowych działkowcy z wieloletnim doświadczeniem i odpowiednio do tego przeszkoleni. Instruktorzy w okręgu i krajowej radzie muszą mieć już, to wymóg wykształcenie ogrodnicze, rolnicze lub przyrodnicze i kilkuletnie doświadczenie.

Funkcjonowanie SSI regulują przepisy Regulaminu ROD w paragrafach od 61 do 66. Instruktorzy tej służby występują na trzech poziomach organizacyjnych, oprócz ROD są oni powoływani na szczeblu okręgowego zarządu i krajowego rady PZD. W jakim celu powoływani są tych społecznych instruktorów?

Regulamin ROD wymieni pięć obszarów ich działalności:

1) doradztwo w zakresie zagospodarowania i modernizacji ROD i działek,

2) upowszechnianie wiedzy i nowości ogrodniczych,

3) pomoc działkowcom w zakresie zagospodarowania i użytkowania działki,

4) propagowane racjonalnej i zdrowej uprawy roślin,

5) ochrona środowiska.

Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej działaj poprzez:

1) prowadzenie poradnictwa i instruktaży w zakresie zagospodarowania i modernizacji działek oraz upraw roślin,

2) propagowanie wiedzy i oświaty ogrodniczej podczas prelekcji i szkoleń,

3) wdrażanie postanowień regulaminu ROD i uchwał walnego zebrania,

4) utrzymywanie kontaktów z placówkami pracującymi na rzecz ogrodnictwa,

5) przeglądy stanu zagospodarowania ROD i działek,

6) udział w komisjach konkursowych,

7) przedkładanie zarządowi ROD wniosków w sprawach zagospodarowania i modernizacji ROD,

8) głos doradczy podczas posiedzeń zarządu.

Zarząd ROD powinien zapewnić dobre funkcjonowanie Społecznej Służby Instruktorskiej poprzez umożliwienie korzystania z ogrodowych tablic informacyjnych, a także delegowanie instruktorów na szkolenia organizowane przez okręgowy i krajowy zarząd PZD.

Mimo że działalność instruktorów jest społeczna, to ich praca jest finansowana ze środków ogrodowego Funduszu Oświatowego PZD.

Jak to jest z instruktorami w naszych ogrodach? Z informacji zawartej na stronie internetowej ROD Relaks wynika, że w naszym ogrodzie jest dwóch Instruktorów Społecznej Służby

Instruktorskiej. Są to Panowie Adolf Ambroziak, tel. 608-067-127 i Jan Kołodziejczyk, tel. 664-665-174.
Nie wiem jak z tym jest w innych ogrodach. Jeżeli mieliście do czynienia z doradztwem ze strony instruktorów SSI napiszcie do mnie o tym?
Za tydzień powrócę do spraw związanych z interwencją w Biurze Rzecznik Praw Obywatelskich dotyczących Zarządów ROD „Brzeg” i ROD „Relaks”.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: lec_art@op.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Leszek Ciepielski

 

Narzędzia ogrodowe, kompostowniki, altany narzędziowe, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, grille, pokrowce na meble ogrodowe, i wiele innych artykułów ogrodowych i nie tylko, ma w ofercie sklep internetowy TwójPasaż.pl https://www.twojpasaz.pl/pl/c/Ogrod/39

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *