Wednesday 13, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezydent Opola wierzą tylko Zarządowi Okręgowemu PZD w Opolu.

Zgodnie w wcześniejszą zapowiedzią wracam do sprawy interwencji u Rzecznika Praw Obywatelskich. Dotyczyła ona dwóch spraw. Pierwsza – złamania Ustawy z 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych przez Zarząd ROD „Brzeg” w Brzegu, który nie wywiesił na ogrodowych tablicach ogłoszeń informacji finansowej za 2015r. Trzeba tu zaznaczyć, że taką informację finansową wywieszono za 2016r. Druga – dotyczyła ROD „Relaks” i braku gospodarności Zarządu w wydawaniu społecznych pieniędzy i nieudzielenia informacji.

Jeszcze 12 stycznia br. Biuro Rzecznika Prawa Obywatelskich w piśmie do organu nadzorczego nad PZD tzn. do Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy napisał min że cyt. „W toku badania sprawy Rzecznik otrzymał pismo przedstawicieli Okręgu Opolskiego PZD (kopie w załączeniu), w których uznali oni zarzuty Pana Ciepielskiego za nieprawdziwe. Nie wskazali jednak dowodów potwierdzających opublikowanie informacji finansowej”. Tak było, ale sytuacja się zmieniła. 8 sierpnia br. otrzymałem kolejne pismo od RPO, który o dziwo kończy sprawę bo organ nadzoru nie stwierdził podnoszonych przeze mnie nieprawidłowości. Tym organem nadzorczym nie jest jednak Prezydent m. st. Warszawy ale ??? Prezydent Miasta Opola. Na czym opiera swoje twierdzenie Prezydent Opola? Bazą jest pismo Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Romana Żurkowskiego i dołączony do niego dowód w postaci ZDJĘĆ ROZLICZEŃ ZA 2015r. Dalej Prezydent Opola powołując się na Prezesa Zarządu Okręgowego w Opolu Pana Bartłomieja Kazimierz Kozerę – tego samego Pana, który kieruje Zarządem Okręgowym i Zarządami ROD w Brzegu, na który wniosłem skargę do RPO i nie stwierdza żadnych nieprawidłowości w działalności ROD „Relaks”.

Tak wygląda praworządność w naszym kraju. Praworządność w której przy rozpatrzeniu sprawy bierze się argumenty tylko jednej strony. Na nic zdały się pisemne oświadczenia kilkunastu działkowców a także Pana Zbigniewa ze Słonecznej, Pani Aleksandry z Jarzębiny – byłej Skarbniczki i członka Zarządu w ROD „Brzeg” którzy twierdzą, że nie było na tablicach informacji finansowej za 2015r. Na nic zdadzą się dowody w postaci licznych pism dotyczących zapytań o finanse w ROD „Relaks”, na które nie dostałem odpowiedzi lub była ona wymijająca. Biura RPO i Prezydenta Opola wierzą tylko potężnej instytucji jaką jest PZD, z jej wysoko opłacanymi prawnikami i kilkudziesięciomilionowym budżetem rocznymi i nie pochyli się nad tym co piszą zwykli obywatele, których posądza się o zamiar rozbicia PZD a na samej rzeczy wskazujących tylko na łamanie prawa przez konkretne osoby z Zarządów ROD i Zarządu Okręgowego. Takie podejście RPO i Prezydenta Opola budzi mój niepokój o stan praworządności, nie tej wielkiej krajowej, która przeżywa swój kryzys ale tej małej dotyczącej pojedynczego człowieka i społeczności małego miasta. Budzą mój niepokój standardy funkcjonowania Biura RPO, który w swojej nazwie ma przymiotnik – OBYWATELSKICH i jest tak dalece, w naszym przypadku nieobywatelski.

Wrócę jeszcze do tej sprawy w następnym numerze Panoramy.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: lec_art@op.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

  • Tytuł: Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezydent Opola wierzą tylko Zarządowi Okręgowemu PZD w Opolu.
  • Autor:
  • Data: 18/08/2017
  • Tagi:
Top