Thursday 14, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu

Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawami brzeskich działkowców

Od kwietnia prowadzę ożywioną korespondencje z władzami Polskiego Związku Działkowców. Pisałem do Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Relaks” i „Brzeg”, Zarządu Okręgowego w Opolu, a gdy i tam nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie problemy także do Krajowej Rady w Warszawie. Trzeba było w tej sytuacji zwrócić się do innych organów stojących na straży praw członków stowarzyszenia, którym jest też PZD. Napisałem do Rzecznika Praw Obywatelskich o przypadkach łamaniu prawa, ograniczeniu dostępu do informacji i niegospodarności na szkodę członków stowarzyszenia. Zwróciłem się do Rzecznika Praw Obywatelskich, bo to do jego zadań należy badanie czy w związku z działaniem lub zaniechaniem organów państwowych, organizacji instytucji i stowarzyszeń doszło do naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela. Ponadto Rzecznik ocenia, czy należycie przestrzegane były odpowiednie przepisy oraz czy wyżej wymienione podmioty działały z poszanowaniem zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

Na odpowiedź nie czekałem długo i już 4 października otrzymałem pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich. Wynika z niego, że Rzecznik zwrócił się do Krajowej Rady PZD o zajęcie stanowiska w sprawie brzeskich działkowców. Zostałem też poinformowany, że Rzecznik po otrzymania odpowiedzi podejmie stosowne działania i poinformuje mnie o tym.

Teraz wszystko zależeć będzie od reakcji Krajowej Rady PZD na interwencję Rzecznika. Mam nadzieję, że postępowanie wyjaśniające przeprowadzone zostanie rzetelnie i bezstronnie przez kompetentne osoby i nie zbraknie w nim także naszych argumentów.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich - opinia

Top