Monday 11, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu

Od paru miesięcy pisze o finansach i zarządzaniu w naszych Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Bacznie obserwuję portale społecznościowe, które piszą dobrze a także źle o funkcjonowaniu Polskiego Związku Działkowców.

Ostatnio przeczytałem, że Rzecznik Praw Obywatelskich Pan dr Adam Bodnar 19 sierpnia 2016r. skierował pismo do Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w którym ma szereg zastrzeżeń do Statutu PZD i praktyki stosowania tego dokumentu. 9 września br. Prezydium Krajowe PZD odpowiedziało na zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich. Z odpowiedzią można zapoznać się na stronach internetowych PZD. Osoby bez internetu mogą zadzwonić do Redakcji Panoramy – przekażemy wersję papierową tej odpowiedzi. Warto się z nią zapoznać bo jest ona w mojej opinii, co najmniej niezbyt grzeczna. 

Ogród w PZD

Generalnie Prezydium Krajowe PZD nie podziela zastrzeżeń Rzecznika. W odpowiedzi znalazłem odniesienia do naszych brzeskich działek i naszych spraw. Prezes PZD zapewnia Rzecznika Praw Obywatelskich, że do 1 lipca każdego roku działkowcy zapoznawani są z informacją finansową za poprzedni rok. Użyto w odpowiedzi zapewnienia cyt. „Obowiązek ten jest realizowany w ROD prowadzonych przez Związek, co świadczy o bezzasadności zastrzeżeń Rzecznika Praw Obywatelskich co do transparentności działań organów PZD”.

Przecież to nieprawda i wprowadzanie Rzecznika Praw Obywatelskich w błąd. Prezes ROD „Brzeg” Pan Stefan Chochołowicz do dzisiaj, mimo ponagleń z Okręgowego PZD nie wykonał tego obowiązku. Podobnie z tymi rozliczeniami jest w całej Polsce o czym piszą internauci. 

Tablica ogłoszeń

RPO ma też zastrzeżenia do § 14 ust. 2 Statutu PZD zgodnie z którym prawa członkowskie wykonywane są osobiście. Ni mniej ni więcej, działkowiec nie ma prawa, zdaniem PZD do ustanowienia pełnomocnika. Nie trzeba mieć wykształcenia prawniczego by zorientować się, że jest to niezgodnie z prawem. Zastanawiam się przy tym jeszcze – Czy jest w Polsce inna organizacja w której nie można ustanowić pełnomocnika? Myślę, że nie ma takiej organizacji. Prawnicy PZD pewnie nie znają zapisów Ustawy – Kodeks Cywilny, która w określa w Art. 95. §1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czyżby PZD aktem takiej rangi jakim jest Statut może zmieniać zasadę ustawową? Mam wątpliwości. Ten z pozoru niepozorny zapis ma kolosalne znaczenie, na walnych zebraniach ROD. Wielu członków PZD nie przychodzi na zebrania i chętnie głosowała by na nich przez przedstawiciela (pełnomocnika). Wyobrażacie sobie Koleżanki i Koledzy jak wyglądała by większość głosowań na tych zebraniach, gdyby do głosu doszli Ci którzy są w opozycji do działań Zarządów ROD? Czy na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych wybierano by te same od 30-35 lat osoby? Dożywotnich na swych stanowikach, bez pomysłów i bez pro społecznego myślenia ludzi. Mam wątpliwości.

Kolejnym, na pozór mało istotnym zapisem jest § 85 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego o treści cyt.: Interpretacja postanowień regulaminu należy do Krajowej Rady PZD.

Tu też dodam swoje trzy grosze tytułem komentarza. A może raczej napiszę - ręce opadają a reszta jest milczeniem.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Top