Wednesday 13, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu - Protestuję!!!

Koniec lata to okres kiedy działkowcy obchodzą swoje święto. 26 sierpnia 2017 r. odbyły się w Bytomiu Krajowe Dni Działkowca, które połączono z obchodami120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. W poprzednich latach na tego typu uroczystościach nie brakowało przedstawicieli rządu i parlamentu. W tym roku jakby ich było mniej, pewnie za sprawą wielu niejasności związanych ze statutem stowarzyszenia, licznych spraw sądowych, interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, programów telewizyjnych ale też tak jak to ma miejsce i w naszych brzeskich ogrodach nieprawidłowościach z rozliczeniami finansowymi i łamaniem prawa przez niektóre zarządy ROD.

W najbliższą sobotę 9 września w Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się Wojewódzki Dzień Działkowca. Z informacji, która ukazała się na stronie ZO PZD w Opolu wynika, że organizatorem jest Zarząd Wojewódzki z honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle i Starosty Powiatu Kędzieżyńsko-Kozielskiego. Impreza objęta została patronatem medialnym przez TVP 3 Opole, NTO i Radio Park. My tutaj w Brzegu nie obchodzimy tego święta, mimo, że jego organizowanie to obowiązek Zarządu ROD opisany § 23  Regulaminu ROD cyt.:

„Zarząd organizuje w ROD imprezy kulturalne i integracyjne, a w szczególności dzień działkowca ...”

U nas zawsze, mimo niemałych budżetów pochodzących ze składek brakowało na to środków. Część z naszych składek odprowadzana jest na utrzymanie struktur wojewódzkich i krajowych PZD. Tam jest z czego świętować. Nie zgadzam się z tym, żeby tak było i skierowałem do ww. instytucji i mediów swój sprzeciw w którym napisałem min. tak:

PROTESTUJĘ !!!

Od 36 lat jestem działkowcem, a od kilku lat blogerem ogrodniczym www.ogrodnikleszk.pl  mam stałą rubrykę poradniczą w ogólnopolskim miesięczniku Przepis na Ogród. Od kilku lat, co tydzień ukazują się moje artykuły w brzeskim tygodniku Panorama. W Panoramie piszę o ogrodnictwie, ale i o nieprawidłowościach w naszych brzeskich ogrodach podległych PZD w Opolu, którymi prezesuje Pan Bartłomiej Kozera.

Na swoim blogu w zakładce Aktualności wielokrotnie opisywałem, poparte dowodami nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych, nieprzestrzeganie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i Ustawy o stowarzyszeniach, którym od 2014 r. jest PZD. W swoich artykułach piszę, że powstanie tych nieprawidłowości i trwanie w nich nie byłoby możliwe bez udziału Zarządu Okręgowego PZD w Opolu. Prezesi Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, dwóch największych w Brzegu "Brzeg" i "Relaks" są jednocześnie członkami Zarządu Okręgowego PZD w Opolu. 

Pisząc do Państwa pragnę w ten sposób zaprotestować przeciwko Państwa udziałowi, wsparciu i patronatowi w Wojewódzkim Dniu Działkowca, które jak to ogłoszono na stronie

http://ozoopole.pzd.pl/wojewodzki-dzien-dzialkowca-2017-kedzierzyn-kozle-9-wrzesnia-2017

odbędą się 9 września br. w Kędzierzynie-Koźlu.

Protestuję !!! przeciwko złemu zarządzaniu naszymi ogrodami, niegospodarności, przeznaczaniu naszych składek członkowskich głównie na utrzymanie zarządów i nieuprawnionemu wynagrodzenia ich członków mimo, że zgodnie ze Statutem PZD działalność Zarządów powinna opierać się na pracy społecznej.

Wasz udział w tym przedsięwzięciu nobilituje sposób działania Zarządu Okręgowego PZD w Opolu na czele z jego Prezesem Panem Bartłomiejem Kozerą.
Nie wspierajcie tych ludzi !!! To dla naszej społeczności działkowców WAŻNE !!!

Mój protest może okazać się, jak to powiedział prorok Izajasz „głosem wołającego na puszczy”, ale coś trzeba z tym robić by było w naszych ogrodach lepiej. Kropla drąży skałę – niestety nie wiem kto tak powiedział ale na pewno miał rację. 

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl  lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Top