Thursday 18, Jan 2018

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Jak to jest z praworządnością w brzeskich ROD?

Pisałem już o problemach Państwa B. małżeństwa działkowców z ROD „Słonecznik” przy Małujowickiej, którym, jak to opisali w swoim liście zmieniono granicę działki i bezprawnie postawiono trwałe ogrodzenie niszcząc im uprawy. Otrzymałem kolejny list od Państwa B. , oto jego treść:

 

Dzień Dobry
Dziękujemy za opisanie naszych problemów dotyczących działki. Informujemy, że w dniu 21 lutego otrzymaliśmy odpowiedź z PZD w Opolu ( w załączniku przesyłamy pismo). Mamy nadzieję, że w końcu , po ponad trzech latach , sprawa zostanie zakończona .
Pozdrawiamy
J. i Z B.

 

Z załącznika, o którym mowa w liście Państwo B. otrzymali zapewnienie, że pomiary geodezyjne ich działki dokona biegły sądowy cyt.: „najpóźniej w okresie wczesnowiosennym”.

Termin „wczesnowiosennym” daje nadzieję, że powinno się to odbyć do końca kwietnia. Na pewno wrócę jeszcze do tej sprawy.

 

Przeglądając stronę internetową ROD „Relaks” http://relaks-brzeg.pl/zarzad/ zobaczyłem, że doszło do dużych zmian w składach statutowych organów. W Zarządzie ROD, zmieniono osobę na stanowisku wiceprezesa. Dotychczasowy wiceprezes pełnił tę funkcję przez wiele lat a teraz będzie członkiem zarządu. Z Zarządu ROD odeszło aż trzech jego dotychczasowych członków. Kolejna zmiana to nowy trzeci już wiceprezes, którym został Pan Dobrowolski Franciszek i dwoje członków zarządu: Pani Urszula Przydatek i Pan Gawłowski Eugeniusz. Do rewolucyjnych wręcz zmian doszło w Ogrodowej Komisji Rewizyjnej, odszedł jej dotychczasowy przewodniczący a jego miejsce zajął Pan Kowal Ryszard a nowym członkiem komisji został Pan Hrycaj Tadeusz. Szkoda, że na stronie internetowej nie wyjaśniono działkowcom dlaczego doszło do tak zasadniczych zmian. Prawdę mówiąc, niepokoi mnie tryb tych zmian a najbardziej to, w jakim trybie do Zarządu ROD wprowadzono nowego wiceprezesa i członków zarządu a także nowego członka komisji rewizyjnej. Napisałem do Zarządu ROD w tej sprawie.

 

6 marca br. otrzymałem odpowiedź następującej treści (pisownia oryginalna).:

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23 luty 2017 r.

W oparciu o § 14 ust.1 pkt 3 Statutu PZD informujemy, że Państwo: Przydatek Urszula, Dobrowolski Franciszek, Gawłowski Eugeniusz i Hrycaj Tadeusz są członkami PZD i użytkownikami działek rodzinnych w ROD. Wszystkie wyżej wymienione osoby zostały dokooptowane do organów statutowych ROD na podstawi § 40 ust. 1 Statutu PZD.

Jednocześnie informujemy że zgodnie z § 14 ust.1 pkt. 9 Statutu PZD jako członek PZD ma Pan prawo wglądu w dokumentacje dotyczącą Pana członkowstwa. Dokumenty o których udostępnienie wnioskuje Pan w swoim piśmie z dnia 23.02.2017 r nie mieszczą się w katalogu tych dokumentów i w związku z tym nie zostaną Panu udostępnione.

Zarząd ROD "RELAKS"

w Brzegu

 

Odpowiedź Zarządu ROD mnie nie przekonuje. Dlaczego? Z prostej przyczyny. To prawda, że można dokooptować do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w sytuacji określonej przez Statut PZD nowe osoby ale może się to odbyć moim zdaniem tylko i wyłącznie w drodze wyborów przez ogół działkowców, bo tak wynika ze Statutu PZD cyt:

 

§ 33.

1. Organy PZD pochodzą z wyborów, za wyjątkiem walnego zebrania ROD.

2. Wybory do organów PZD przeprowadzane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania.

 

Uważam, że dokooptowanie nowych członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej bez wyborów jest wynikiem wadliwych zapisów Statutu. Tak, na chłopski rozum to najwyższy organ ROD czyli Walne Zebranie wybiera 9 konkretnych osób do Zarządu po czym Zarząd ROD (organ niższego stopnia) jak to nazwano dokooptowuje w miejsce tych wybranych 3 osoby bez wyborów. W tej sytuacji te 3 nowe osoby bez mandatu Walnego Zebrania pełnią swoje funkcje i podejmuje w naszym imieniu uchwały decydujące o naszych sprawach. Zastanawia też dobór nowych osób do zarządu. Jakimi kryteriami kierowano się wybierając tę lub inną osobę? Czy decydował może o tym staż w PZD, ładna powierzchowność a może zdolność do nie zadawania kłopotliwych pytań? Trudno zgadnąć.

Osobną sprawą jest to, że nie udzielono mi informacji, o co prosiłem w swoim piśmie w kwestii tego kiedy doszło do zmian i w jakim trybie się to odbyło. Na to odpowiedzi nie ma, bo to jest, wydawać by się mogło prywatną sprawą Zarządu ROD kierowanego przez Pana Prezesa Jerzego Zakrzewskiego.

Oczywiście podejmę stosowną interwencję w tej sprawie w nadrzędnych organach Polskiego Związku Działkowców i poinformuję Czytelników o jej efektach.

 

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Top