Wednesday 13, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Potok „Kościelna” - ma wielu właścicieli

W ubiegłym tygodniu pisałem o działkowcach z Jarzębiny i ich problemach z przepływającym przez ich ogrody potokiem „Kościelna”. Wracam do tego tematu, bo po liście Pani Aleksandry z Jarzębiny i spotkaniu z działkowcami postanowiłem dojść jak to właściwie jest z odpowiedzialnością za utrzymanie tego potoku. Kto odpowiada za jego odmulanie, koszenie, czystość i inne zbiegi zabezpieczające jego niezakłócony przepływ wody? Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że taką informację można byłoby uzyskać w Zarządzie ROD ale Jarzębina, tak jak większość brzeskich ogrodów położona jest na gruntach miejskich oddanych Polskiemu Związkowi Działkowców w nieodpłatne użytkowanie wieczyste. ROD „Brzeg” któremu podlega Jarzębina nie ma osobowości prawnej, a zatem akt notarialny w tej sprawie został podpisany między PZD a Urzędem Miasta Brzeg. 

Potok Kościelna

W warunkach przekazania w użytkowanie wieczyste powinny być opisane obowiązki użytkownika wieczystego (PZD) także w zakresie utrzymania potoku „Kościelna”. Tak w każdym razie powinno być, ale na razie jeszcze tego nie wiemy. By do tego dojść pierwsze kroki w tej sprawie skierował do Starostw Powiatowego w Brzegu, bo potok ma swój początek w okolicach Żłobizny, choć w większej części płynie przez tereny Brzegu to częściowo jest położony na terenach powiatu. Jego wody zasilają staw Cegielnia (gliniankę) i staw w Parku Wolności w Brzegu. Ostatni jego odcinek stanowi zachodnią granicę Brzegu. To lewobrzeżny dopływ Odry. Urzędnik starostwa skierował mnie do Urzędu Miasta i do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, którego brzeski oddział mieści się na ul. Trzech Kotwic. W zarządzie melioracji dowiedziałem się, że owszem są oni odpowiedzialni za potok ale tylko na odcinku od ul. Włościańskiej do ujścia do Odr0y, a zatem poza Jarzębiną. Zapytałem o to samo w Urzędzie Miasta a konkretnie Panią Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji (zawsze kompetentną i służącą pomocą). Pani kierownik poinformowała mnie, że: cyt. „Potok Kościelna zlokalizowany na działce 511, tj. na odcinku od ul. Włościańskiej do ujścia rowu K-8 znajduje się w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie, i w tej instytucji może Pan uzyskać informacje na temat jego utrzymania. Gmina Brzeg natomiast utrzymuje odcinek zlokalizowany na działce 532, tj. na odcinku od ul. Ks. Makarskiego do ujścia rowu K-8 odcinek utrzymywany przez gminę był w tym roku dwukrotnie koszony i raz odmulany (wiosną). Przewidujemy jeszcze na wszystkich zarządzanych przez Gminę rowach wykonanie jednego koszenia i odmulania w terminie do 20 października”. Znowu to nie to miejsce. W swojej odpowiedzi Pani Kierownik wskazuje, co prawda PZD jako właściwego adresata moich poszukiwań ale jak znam życie uzyskanie tych informacji z PZD może nie być łatwe i zapewne skończyło by się tym, że odmówiono by mi dostępu do tej informacji z różnych powodów np. wrażliwych danych w umowie użytkowania wieczystego. Może się mylę ale by oszczędzić czas nie spróbuję pójść w tę stronę. Umowy mają to do siebie, że zawierane są przez dwie i więcej strony. Napisałem zatem pismo do Burmistrza Brzegu w którym wnioskuję o informację w tym zakresie, pisząc min. tak:

„Działając w interesie społecznym wnoszę w trybie Art. 11b. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym Dz.U.1990 nr 16 poz. 95 o poinformowanie mnie a za moim pośrednictwem ogrodników z ROD Jarzębina w Brzegu w następujących kwestiach: 1) Kto i w jakim zakresie odpowiada za utrzymanie (odmulanie, umacnianie brzegów, koszenie itp.) potoku Kościelna na odcinku jego biegu tzn. od ul. Włościańskiej do ul. ks. Makarskiego? 2) Jakie prace należą do obowiązku UM w Brzegu a jakie do użytkownika wieczystego czyli PZD i z jakiego dokumentu to wynika? 3) Z jaką częstotliwością winny być te prace wykonywane? 4) Kto nadzoruje z UM Brzeg stan i utrzymanie potoku Kościelna na odcinku przebiegającym przez ROD Jarzębina? Czy były prowadzone kontrole z tego zakresu i z jakim skutkiem? Wyżej określony odcinek potoku znajduje się w użytkowaniu wieczystym PZD – działka nr 511. Właściwe utrzymanie potoku Kościelna leży w interesie miasta Brzegu (UM utrzymuje odcinek zlokalizowany na działce 532, tj. na odcinku od ul. Ks. Makarskiego do ujścia rowu K-8) ale nie tylko bo za odcinek potoku od rz. Odry do wiaduktu kolejowego przy ul. Tęczowej odpowiada Wojewódzki Zarząd Melioracji Oddział Brzeg a potok przebiega też przez m. Żłobizna a to już inna gmina. Zaniedbania na jednym z odcinków mogą odbić się negatywnie na pozostałych ale głównie na mieszkańcach Brzegu. UM i Zarząd Melioracji dają sobie z tym problemem radę ale z tego co widziałem w Jarzębinie działkowcom idzie to trudno. To ważny problem dla wspólnoty ogrodników z Jarzębiny, którzy z własnych pieniędzy – często z mizernych rent i emerytur wykonują prace na potoku. Są to, w większości ludzie w podeszłym wieku i z roku na rok ich możliwości w samodzielnym wykonywaniu prac na potoku maleją. Proszę o precyzyjne poinformowanie nas w tej sprawie”. Tyle we wniosku.

W całej sprawie niepokoi mnie to, że za jeden potok odpowiada kilka instytucji a to jak wiadomo nie sprawdza się. W tej konkretnej sprawie był już problem, który niczego nie nauczył władz miasta. W czerwcu 2013 r. potok Kościelna zalał kilkadziesiąt działek przy ulicach Wyszyńskiego, Słonecznej i Lwowskiej. Czym to się wtedy skończyło ano, wzajemnymi oskarżeniami odpowiedzialnych za utrzymanie potoku a konsekwencje ponieśli działkowcy. Czemu to zdarzenie nie skutkowało zapobiegawczymi zmianami w odpowiedzialności? Trudno zgadnąć. Jak ulał psuje do tej sytuacji przysłowie: Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść”.

Do tej sprawy wrócę po otrzymaniu odpowiedzi z Urzędu Miasta.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl  lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Top