Wednesday 13, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Co wolno wojewodzie to nie tobie... kasztelanie

Otrzymałem list podpisany przez siedmioro działkowców z ROD „Brzeg”, którzy 13 marca br. spotkali się z Prezesem Zarządu ROD Panem Stefanem Chochłowiczem.

Oświadczenie

Spotkanie było efektem wielomiesięcznych zabiegów i interwencji działkowców w Zarządzie Okręgowym w Opolu i Krajowej Radzie PZD w Warszawie w sprawie rozliczeń za 2015 r. w tych brzeskich ogrodach. Przypomnę tylko, Prezes Chochołowicz zarządza 10 kompleksami ogrodów z blisko 3 tys. działkowców. To na prawdę dużo ogrodów z dużym rocznym budżetem pochodzącym ze składek społecznych ale też z dzierżawy gruntów przy ulicy Wrocławskiej a także z wynajmu sali w Domu Działkowca. Ile jest tych pieniędzy? Jak zostały wydane? Prezes Chochołowicz utajnił i skrzętnie strzeże tych danych, choć Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 nakłada na niego obowiązek wywieszenia do 1 lipca każdego roku rozliczeń finansowych za miniony rok. Nie robi tego, bo ma wsparcie w Prezesie Zarządu Okręgowego PZD. To właśnie Prezes Zarządu Okręgowego, kryjąc swojego brzeskiego kolegę wymyślał różne teorie. Twierdził raz, że rozliczenia wywieszono ale nieznani sprawcy zerwali je z tablic ogrodowych potem, że w ogrodzie działkowcy blokowali wywieszenie tej informacji. To niepoważne traktowanie tysięcy działkowców może być skutkiem tego, że nikt wcześniej nie wnikał w prowadzenie finansów przez zarząd i prezesa. To teraz jakby się zmienia. Działkowcy zrozumieli, że to są ich pieniądze i to oni powinni decydować o tym, jak je wydać, by to im i ich ogrodom było lepiej. Czasy się zmieniają, a Pan Prezes Chochołowicz trwający na swoim urzędzie od dziesięcioleci pozostał jakby w strych czasach. Czasach lepszych dla niego, kiedy przez nikogo nie niepokojony mógł dysponować, według własnego uznania społecznymi finansami. Niczym wojewoda na swoim stołku rządzi jak chce, dając działkowcom iluzję tego, że to nie on a oni na walnych zebraniach decydują. Ten list siedmiu działkowców dużo zmienia. Mamy teraz na piśmie oświadczenie, że odmawia się im wydania dokumentu z rozliczeniami za 2015r. i że nikt z tych osób nigdy na tablicach ogłoszeń nie widział takich rozliczeń. Myślę, że te siedem odważnych osób podpisując się pod tym oświadczeniem otwiera drogę do transparentności działkowych finansów a w przyszłości rozwoju Waszych działek. Mam taką nadzieję.

List napisany został odręcznie i spontanicznie zaraz po spotkaniu. Przytoczę na koniec jego najważniejsze fragmenty (pisownia oryginalna):

 

Na zebraniu w dniu 13.03.2017r. z udziałem 7 osób oraz Prezesa Chochołowicza poprosiliśmy o kserokopię rozliczeń za 2015, niestety kserokopii nie otrzymaliśmy i jak stwierdził prezes nie otrzymamy. Na tablicach ogłoszeń nigdy nie było rozliczeń finansowych.

 

I dalej:

 

PŁACE – ile zatrudniono osób:

5 osób:

1. PREZES -1400 zł.

2. KSIĘGOWA – 1200 zł.

3. KASJERKA – 1150zł.

4. GOSPODARZ – 750zł

5. GOSPODYNI – 990zł.

 

Przypomnę tylko, że praca w organach statutowych ROD jest oparta na pracy społecznej i honorowana jest nagrodami pieniężnymi. Skąd się wzięły zatem miesięczne wynagrodzenia? Czy to Wy decydowaliście o nich na walnych zebraniach? Wątpię.

Wymienione w oświadczeniu działkowców kwoty to, wynagrodzenia miesięczne, myślę, że mocno zaniżone i brakuje w tym zestawieniu kwot jakie otrzymują pozostali członkowie zarządu i komisji rewizyjnej. Według słów jednego z uczestników spotkania za posiedzenia zarządu jego członkowie też otrzymują wynagrodzenia, bo kto wojewodzie zabroni. Jeszcze rok temu nie wiedzieliście Koleżanki i Koledzy nic o Waszych finansach a dzisiaj ujawnione zostało coś nie coś z tego co powinno być ustawowo jawne. Zachęcam innych do większej aktywności i wsparcia „Siedmiu Wspaniałych”.

 

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Top