Monday 11, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu

Pan Zbyszek z Rodzinnego Ogrodu „Słoneczna” od kilku miesięcy domaga się podania do wiadomości działkowców skupionych wokół ROD „Brzeg” informacji finansowych za 2015 r. Po 1 lipca, kiedy upłynął termin tego obowiązku Pan Zbyszek napisał w tej sprawie skargę do Okręgowego Zarządu PZD. W odpowiedzi na skargę Prezes Zarządu Okręgowego Pan Zbigniew Kozera zwraca się do Zarządu ROD „Brzeg”, by respektował przepisy prawa i wywiesił na tablicach ogłoszeń tę informację. W tym samym piśmie przypomina Zarządowi podstawę prawną tzn. art 33 Ustaw z dnia 13 grudnia 2013r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Minął lipiec, sierpień i wrzesień i nic. Pan Zbyszek pisze kolejną skargę tym razem do Zarządu Karowego PZD w Warszawie. Podziwiam Pana Zbyszka za cierpliwość i za to, że sprawę stara się załatwić wewnątrz PZD. Co się stanie jak miną kolejne miesiące i nadal tej informacji nie będzie? Moim zdaniem brakuje Zarządowi ROD „Brzeg” wyobraźni w tej sprawie. W końcu jest to łamanie ustawy.

Rozliczenia tylko na papierze?

Przez te miesiące jakie upłynęły od 1 lipca wiele razy zadawałem sobie pytanie: dlaczego Zarząd ROD nie wywiązuje się ze swojego obowiązku? Nie chce tego zrobić czy nie potrafi? Odpowiedź znalazłem w piśmie, które otrzymał Pan Zbyszek 28 września br. Z treści listu wynika, że Pan Prezes Stefan Chochołowicz uważa, że obowiązek ustawowy został spełniony przez to, że na walnym zebraniu przedstawiono działkowcom rozliczenia finansowe. I tu jest pies pogrzebany. Przedstawienie rozliczeń finansowych na zebraniu to nie to samo co podanie do wiadomości całej społeczności tej informacji. W walnych zebraniach powinno się uczestniczyć, ale nie ma takiego obowiązku. Jest to kwestia wyboru. Wielu działkowców w nich nie uczestniczy, bo po prostu z różnych przyczyn nie mogło ale też chce znać informację o finansach swojego ogrodu. Informacji, które precyzyjnie określone są właśnie zapisami Ustawy. Ustaw nie przewiduje jakiś ustępstw i „zamienników” w tej sprawie. Takim zamiennikiem jest wg mnie propozycja Pana Prezesa Stefana Chochołowicza, by Pan Zbyszek spotkał się z Panią Księgową. To nie o to chodzi. Pan Zbyszek i nie tylko on zabiega o upublicznienie informacji finansowej a po analizie tego dokumentu, być może będzie szukał potwierdzenia w księgach finansowych i spotka się z Panią Księgową.

Brak chęci, czy brak wyobraźni?

Z pisma Pana Prezesa wynika, że takie zestawienia są w posiadaniu Zarządu i zostały przedstawione na walnych zebraniach w kwietniu. Co zatem stoi na przeszkodzie wywiesić je na tablicach ogłoszeń?W czym tkwi problem z ich publikacją?

Dodam jeszcze, że Redakcja Panoramy jest w posiadaniu oświadczenia Pana Zbyszka w którym twierdzi, że cyt.” Oświadczam że w roku bieżącym byłem na zebraniu kompleksu „SŁONECZNA” w Brzegu z 4-osobową frekwencja, gdzie nie przedstawiono żadnych rozliczeń finansowych dotyczących naszego sektora działek. Nadmieniam, że również w poprzednich latach nie było wymaganych przepisami rozliczeń.”

Na koniec zostaje sam list jego treść, formę i sposób traktowania ludzi przez autora. Ocenę pozostawiam Czytelnikom. A na koniec dodam tylko, być może nastaną takie czasy w naszych ogrodach, że od uczę się komentować, a teraz tylko przytoczę myśl znanego filozofa „Najpierw cię ignorują. Potem śmieją się z ciebie. Później z tobą walczą. Później wygrywasz”. Najwyraźniej Pan Prezes przeszedł do 2 fazy.

Wierzę w to, że będzie jeszcze dobrze w naszych ogrodach, bo prawda zawsze zwycięża.

Oficjalne pismo

 

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

 

Top