Tuesday 12, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dla Relaksu - W Kolejarzu pokazali, że może być inaczej w brzeskich ogrodach

W ubiegłą sobotę w ROD Kolejarz przy Małujowickiej odbyło się walne zebranie. Porozmawiałem z kilkoma osobami o tym jakie podjęli decyzje i co zamierzają dalej robić. Najważniejszą decyzją jest oderwanie się od ROD Relaksu i samodzielne funkcjonowanie. Wybrano nowe władze i podjęto uchwałę o samodzielnej budowie wodociągu. Z rozmów jakie odbyłem dowiedziałem się, że członkowie zarządu nie będą pobierali wynagrodzeń za swoją pracę na rzecz ogrodu. Zrezygnują także z przyjmowania nagród pieniężnych, które przysługują im na mocy przepisów statutowych. Tak zaoszczędzone pieniądze zamierzają przeznaczyć na planowane inwestycje wodne i energetyczne. Oczywiście oprócz tych oszczędności przyjęte zostaną dodatkowe opłaty na te inwestycje ale, jak to wstępnie oszacowano koszty inwestycji powinny być niższe od tych jakie zaoferowano na walnym zebraniu w Relaksie, a więc i opłaty dla działkowców mogą okazać się niższe.

 

Odejście Kolejarza od Relaksu jest kolejnym powodem by zapytać – Po co nam strona internetowa, którą finansujemy z naszych składek? Dlaczego, Zarząd ROD Relaks ani słowem nie wspomniał na stronie internetowej o odejściu Kolejarzy i powodach dlaczego do tego doszło? Nie wyjaśniono tego naszej społeczności. Na stronie internetowej od kilku tygodni nie ma już osób z Kolejarza w Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD. Po prostu zniknęły one z wykazów mimo, że wybrane zostały w głosowaniach przez walne zebranie. Nadal myślicie, że to Wy decydujecie i podejmuje decyzje w naszych ogrodach? Tak nie jest, o czym wielokrotnie pisałem.

Oderwanie się Kolejarzy od Relaksu komplikuje sytuację prawną dla Relaksu I i II na najbliższy rok. Uważam, że skoro budżet, zadania i inwestycje uchwalano na walnym zebraniu dla trzech Relaksów, to po oderwaniu się Kolejarzy stają się one nieważne. Na kwietniowym walnym zebraniu w Relaksie przyjęto w głosowaniu 13 uchwał z których ponad 50% jest nieaktualnych. Wśród tych nieważnych uchwał są te najważniejsze, czyli Plan pracy na 2017 r., Preliminarz finansowy, Realizacja zadań inwestycyjnych (dwie uchwały) i dokooptowanie nowych członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej (dwie uchwały). Uważam, że powinna być podjęta decyzja o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zebrania sprawozdawczego i przyjęcie nowych uchwał. Tę kwestię regulują zapisy § 68 Statutu PZD. Dochodzi do tego jeszcze jedna sprawa. Czy Zarząd ROD Relaks ma mandat do sprawowania swojej funkcji? Mam poważne zastrzeżenia. Zgodnie z zapisami § 5 Statutu PZD – Zarząd ROD jest organem PZD. Wg § 39 „Mandat członka organu PZD wygasa przed upływem kadencji z chwilą: pkt 4 likwidacji lub łączenia jednostek organizacyjnych PZD”. Mieliśmy do czynienia z tym przypadkiem w sytuacji wcześniejszego połączenia ROD Relaks z ROD Kolejarz. Doszło, moim zdaniem do naruszenia przepisów. Znowu mam wątpliwości - Czy to działkowcy decydują, czy jedynym ośrodkiem decyzyjnym jest Zarząd?

Zwracam się do Zarządu ROD. Poinformujcie, proszę działkowców o tym co się stało, że Kolejarz odszedł z Relaksu i czy uchwały ostatniego walnego zebrania są obowiązujące.

Na koniec kilka słów na temat listów, które otrzymuje. Na listy, które są podpisane imieniem i nazwiskiem zawsze odpisuje. Często spotykam się z osobami, które do mnie piszą i rozmawiam z nimi o problemach naszych brzeskich ogrodów. Listy, po ustaleniach z ich autorami publikuję w mojej rubryce. Na anonimy nie odpowiadam i nie publikuje ich. Anonimy z groźbami karalnymi, takie też dostaję kieruję do prokuratury.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Top