Thursday 14, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dla Relaksu - Niezależni działkowcy w Sejmie RP

Wiele miesięcy Niezależni Działkowcy zabiegali w Sejmie RP o zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji na temat sytuacji w ogrodach podległych Stowarzyszeniu Ogrodowemu Polski Związek Działkowców. W końcu się to udało. Zawdzięczamy to wielu osobom z całej Polski głównie z poznańskiego, lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego i pomorskiego. Choć sam nie mogłem uczestniczyć w konferencji to chociaż tym sposobem przekażę kilka słów o tym ważnym spotkaniu.

Niezależni działkowcy, zebrani w sejmie nie mają sformalizowanej działalności, nie mają struktur organizacyjnej, programu i statutu. To przedstawiciele różnych ogrodów w większości wyodrębnionych ze struktur PZD ale i tych którzy tego nie zrobili. Łączy ich niezadowolenie z sytuacji polskich ogrodów działkowych po wprowadzeniu w 2014 r. Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Są i tacy wśród nich, tak jak i ja którzy są niezadowoleni z działań zarządów ROD i patologii w wydawaniu społecznych pieniędzy co, jak wielokrotnie powtarzałem hamuje rozwój ogrodów.

Z przedstawionego programu konferencji wynika, że był obszerny i oprócz tematów związanych z funkcjonowaniem ogrodów po 2014r. poruszono też problemy nadmetrażu altanek i zamieszkiwania w nich bezdomnych. Ten ostatni temat mocno akcentowana jet  przez działaczy z Poznania, którzy tę tematykę podnoszą u władz samorządowych i w mediach. Nie mogło zabraknąć głosów o przewidywanych zmianach w Statucie PZD. Sprawa uchwalenia nowego Statutu to gorący problem i bulwersuje w tym, że nie przeprowadzono dostatecznie akceptowalnych konsultacji o zmianach, szczególnie na najniższych szczeblach tzn. w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. To przecież użytkownicy ogrodów a nie organy statutowe PZD wiedzą najlepiej co należałoby zmienić w zapisach by w ogrodach było lepiej. Dotychczasowe status quo nieusuwalnych praktycznie zarządów zmieniło by chociażby wprowadzenie kadencyjności zajmowanych stanowisk i możliwość powoływani pełnomocnika, co szczególnie ważne jest dla ludzi w podeszłym wieku.

Licznie przybyli na konferencję, po raz pierwszy na tak wysokim forum w obecności parlamentarzystów mogli przedstawić swoje problemy. Problemy z poziomu użytkownika, tak jak to zawarto w tytule konferencji.
Wrócę jeszcze do samej konferencji jak tylko będę miał dostęp do jej materiałów.
Sama konferencja poprzedzona została dyskusją i publikacją dokumentów ilustrujących działania części działaczy PZD. 

Zobaczcie co znalazłem na forach dyskusyjnych.:
Wyłączanie prądu w ogrodach na zimę  - bo „instalacja elektryczna jest letnia” :)

Nie zezwolono, statutowemu organowi jakim jest komisja rewizyjna  na przeprowadzenie kontroli ???

Podział naszych pieniędzy na utrzymanie Krajowej Rady i Zarządów Okręgowych PZD. Każdy może sobie policzyć ie pieniędzy odprowadzanych jest z waszych ogrodów. W skali Polski jest to kwota ok. 26 milionów rocznie.

Uchwała nr 11/XI/2016 Krajowej Rady PZD z dnia 15.12.2016 r. w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2017 roku (BI 9/2016)

  • Uchwalając opłaty ogrodowe walne zebranie ROD uwzględnia koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ i KR PZD na rzecz ROD i działkowców.
  • Walne Zebranie ROD ustalając opłatę ogrodową musi wziąć pod uwagę wysokość partycypacji.
  • Opłatę ogrodową płacą wszyscy działkowcy z danego ogrodu.
  • Wysokość opłaty ogrodowej stanowiącą partycypacje ustalona została w wysokości 0,07 zł za m2 powierzchni użytkowanej przez działkowców.

Podział środków z partycypacji:

100 % dla OZ i KRPZD:
-  67% jednostka terenowa OZ PZD
- 33% jednostka krajowa PZD (w tym 1% F.Samopomocowy PZD, 2% F.Obrony)

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: lec_art@op.pl lub www.ogrodnikleszek.pl

Top