Thursday 18, Jan 2018

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu - Niby rozliczenie

31 stycznia br. Pan Zbigniew z ROD „Słoneczna” przesłał do mnie list informujący mnie o tym, że wysłał wniosek o następującej treści:

 

Krajowa Rada PZD

Warszawa

 

Wniosek

 

Pan Bartłomiej Kozera Prezes PZD w Opolu w piśmie skierowanym do KR PZD L.dz.Org./3254/216r. z dnia 25.11.2016r. napisał min., że 14.03.2016r. uczestniczyłem w zebraniu działkowców, gdzie upoważniony członek zarządu ROD przedstawił i omówił sprawozdania oraz rozliczenia finansowe za 2015r.

 

Oświadczam że w dniu 14-03-2016r. Byłem na zebraniu działkowców kompleksu „Słoneczna” do momentu dyskusji na temat sposobu wywozu nieczystości z działek i terminów wywozu ich zawartości .

Następnie po wyborze na delegata do Opola na co wyraziłem zgodę i opuściłem zebranie z uwagi na pilny telefon uniemożliwiający mi na uczestnictwo w dalszym zebraniu.

Potwierdzenia na wyjazd do Opola nie otrzymałem.

Podczas zebrania przedstawiono jakieś wyliczenia, które przez Pana Prezesa ROD Stefana Chochołowicza nazywane jest rozliczeniem finansowym za 2015 r.

Dokument ten dostałem SMS-em od osoby uczestniczącej w dalszej części zebrania pod moją nieobecność. Jego treść sprawił u mnie totalne zaskoczenie, bo nie spełnia on wymogów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r. Trudno się z niego dowiedzieć czegokolwiek o naszych składkach.

Dołączam do mojego wniosku ten dokument.

Wnoszę o przekazanie mi rozliczenia finansowego za 2015 r. Mam prawo wiedzieć na co poszły składki moje i moich sąsiadów działkowych. Pan Prezes Chochołowicz odmówił mi wydanie tego dokumentu, gdy przyszedłem po nie do siedziby zarządu.

Zbigniew….

 

Do nadesłanego listu Pan Zbigniew dołączył dokument o którym napisał we wniosku. Zobaczcie sami jak się rozliczono w ROD „Słoneczna”.

Prezes ROD „Brzeg” Pan Stefan Chochołowicz niejednokrotnie powoływał się na to, że podczas walnych zebrań przedstawiono działkowcom rozliczenia za 2015 r. W mojej opinii wyliczenia w załączniku nie mają nic wspólnego z wymogami ustawowymi.

 

W art. 33 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r. wyszczególniono punkty rozliczenia, które powinno być przedstawione przez Zarząd ROD wszystkim działkowcom na tablicach ogłoszeń w terminie do 1 lipca każdego roku cyt.:

 

2. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:

1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

 

Całkowicie podzielam pogląd Pana Zbigniewa, a do sprawy jego wniosku pewnie jeszcze wrócimy.

Jakie są wasze opinie w tej sprawie? Może ktoś z Was zna inne rozliczenie?

 

Po środowym (8.02) artykule w Panoramie napisał do mnie w tej sprawie inny Pan Zbigniew, którego opinię i moją odpowiedź na nią przedstawiam poniżej.

 

Zbigniew - jakie przychody - takie rozliczenie, czy to miało być rozliczenie do OZ za cały rok? Co to za dokument? Pewnie coś tam zostało po wydatkowaniu tych 42,94 zł. nie posądzam jednak by resztą podzielił się zarząd. Pokazuje Pan fragmenty jakiegoś papierka z którego wynika, że ogród jest na skraju upadłości. Może trzeba takie badziewie likwidować, a nie walczyć o ich przetrwanie.

 

Leszek Ciepielski Panie Tadeuszu ogród, o którym piszę jest jednym z sektorów w ROD "Brzeg" z budżetem ok. 300 tys. zł. Dokument nie jest częścią jakiegoś większego dokumentu, a jego całością. Takie rozliczenie wg słów Pana Zbyszka z sektora "Słoneczny" został im przedstawiony. Działkowcy z tego sektora płacą jeszcze np. za wywóz śmieci. Dlaczego to nie jest rozliczane. Powinno to być robione zgodnie z Ustawą, dlatego o tym piszę. Pozdrawiam.

 

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Rozliczenie

Top