Jakie prace w ogrodzie czekają nas w sierpniu?
27/07/2018
KOLEKCJA KORZYŚCI – Zieleń to Życie A.D. 2018.
27/08/2018

Nie dla Relaksu: Nasze pieniądze do prywatnej kieszeni

SONY DSC

Zgodnie z obietnicą wracam do INFORMACJI FINANSOWEJ za 2017 r. w brzeskich ogrodach.
1 lipca to zgodnie z Ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r.  ostateczny termin wywieszenia na ogrodowych tablicach ogłoszeniowych informacji finansowej za ubiegły rok. Jak już pisałem w „Relaksie”, gdzie uprawiam swoją działkę, Zarząd to zrobił w terminie i do tego wg wzoru Uchwały Nr 153/2017 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 kwietnia 2017 r. Terminowe i przejrzyste rozliczenia roczne za działki to obowiązek a nie dobra wola Zarządów!

Rozliczenia roczne za działki

W pozostałych ogrodach Brzegu podległych Zarządowi przy ul. Prochowej i 1 lipca, nie było tej informacji w terminie. Pojawiła się ona dopiero ok. 10 lipca. Opóźnienie wydawałoby się niewielkie, ale niestety trudne do zrozumienia. Informacja finansowa za 2017 r. powinna być przedstawiona przez Zarząd ROD na Walnym Zebraniu, zatwierdzona przez Komisję Rewizyjną i zaakceptowana w formie uchwały przez zgromadzonych. Walne Zebranie działkowców odbyło się w kwietniu, zatem dlaczego doszło do tego opóźnienia i złamania przepisów ustawy? Trudno zgadnąć…

Rozliczenia roczne za działki ROD „Brzeg” również sporządzono wg schematu Uchwały Nr 153/2017 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 kwietnia 2017, ale brakuje na tych, które widziałem,  pieczątki nagłówkowej ogrodu i chociażby imiennej pieczątki Prezesa Zarządu ROD. Może to mało istotny szczegół, ale w końcu to uwiarygodnia przedstawioną informację.

Zanim opiszę, co myślę o przedstawionych nam informacjach finansowych, to uważam, że dobrze się stało, że Zarząd Krajowy PZD ujednolicił formę informacji finansowej, choć jest ona w swej treści mocno kontrowersyjna i nieczytelna.

Załącznik do uchwały – wzór

Załącznik do Uchwały Nr 153/2017 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA FINANSOWA

DOTYCZĄCA PROWADZENIA ROD _______________________________ W ____________________________ZA_________ROK

Zgodnie z art. 33 ust. 2 – 4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Zarząd ROD przedstawia działkowcom informację finansową dotycząca prowadzeni

WPŁYWY

WYDATKI

Łącznie: ____________ zł (słownie: _________________________________)

Łącznie: ____________ zł (słownie: _______________________________)

w tym:

_________ zł – składki członkowskie za ________ r.

_________ zł – składki członkowskie zaległe

_________ zł – opłaty ogrodowe bieżące w podziale:

_________ zł – na inwestycje, remonty, bieżącą konserwację

infrastruktury ogrodowej

_________ zł – opłaty za energię elektryczną (dot. terenu ogólnego)

_________ zł – opłaty za wodę (dot. terenu ogólnego)

_________ zł – opłaty za gaz (dot. terenu ogólnego)

_________ zł – opłaty za utrzymanie porządku i czystości na terenie

ogólnym (w tym na wywóz śmieci)

________ zł na ubezpieczenia, podatki i inne należności publicznoprawne

_________ zł na zarządzanie ROD

_________ zł – opłaty ogrodowe zaległe

_________ zł – dotacje na inwestycje i remonty

_________ zł – dotacje zewnętrzne

_________ zł – odszkodowania

_________ zł – odsetki

_________ zł – inne ______________________________________________

_________________________________________

w tym:

_________ zł – na inwestycje, remonty, bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej

_________ zł – opłaty za energię elektryczną (dot. terenu ogólnego)

_________ zł – opłaty za wodę (dot. terenu ogólnego)

_________ zł – opłaty za gaz (dot. terenu ogólnego)

_________ zł – wydatki na utrzymanie bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie ogólnym (w tym za wywóz śmieci)

_________ zł – ubezpieczenia, podatki i opłaty publicznoprawne

_________ zł – podatki i inne należności publicznoprawne

_________ zł – związane z zarządzaniem ROD

_________ zł – inne ____________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________

_______________________ _______________________

Skarbnik ROD Prezes ROD

_______________________

Księgowy ROD

————————–

Prezes ROD

To może służyć, i jak to niżej przedstawię, służy konfabulacjom a nawet matactwom. Co mam na myśli ?

Rozliczenia roczne za działki sporządzono nierzetelnie

Po jakiego grzyba w rubryce wpływów ujęto wydatki? To zaciemnia obraz. Wpływy to wpływy a wydatki to wydatki. I dalej. Co nam daje informacja o wysokości składek zaległych? Można byłoby wykazać, jakie są wpływy ze składek a wiadomo, że kto nie zapłaci w terminie, ma naliczone zgodnie ze statutem, odsetki. Po stronie wydatków byłoby jako tako, gdyby nie rubryka: wydatki związane z zarządzaniem ROD. Po pierwsze: ubezpieczenia, podatki i opłaty publicznoprawne – podatki i inne należności publicznoprawne – w swej lwiej części związane są kosztami zarządu. Są one generowane w wyniku wypłacania Zarządowi i innym osobom wynagrodzeń i nagród, a co się z tym wiąże kwoty, które trzeba odprowadzić do ZUS i US. Można było to zrobić czytelniej, ale tak się na razie nie stało.

Dla przejrzystości rozliczeń wypadałoby podać kwoty, jakie wydane zostały na wynagrodzenia, nagrody, płatne posiedzenia zarządu, telefony komórkowe, delegacje, utrzymanie biur, kawę, sprzątanie biura, itp., itd. Wydatki za wodę i prąd w domu działkowca to w końcu także koszty zarządzania działkami. Dzięki takiemu wzorowi Zarządy mają możliwość zwykłego manipulowania informacją i o zgrozo robią to!

Rozliczenia roczne za działki – ciąg dalszy

Rzućmy okiem na wywieszone do wiadomości działkowców informacje.

Najpierw zobaczmy, jak to zostało zrobione w ROD „Brzeg” pod rządami wybranego czy wyznaczonego kilka miesięcy temu Pana Prezesa Gąsiorowskiego. Dodam do tego, że pan Gąsiorowski jest także członkiem Okręgowej Rady PZD w Opolu i piastuje tamże stanowisko członka Komisji Konkursowej. O spóźnieniu z publikacją albo o naruszeniu prawa przez Pana Prezesa już wspomniałem. Dla zobrazowania, jak kiedyś przedstawiano ludziom rozliczenia, załączam informację finansową z 2016 r. To nie zestawienie, ale groch z kapustą, by nikt nie mógł się połapać, na co idą pieniądze. Tak było za poprzedniego prezesa.

 

 

 

Teraz informacja finansowa za 2017 r. w ROD „Brzeg”:

 

 

Zacznijmy od liczb. Do kasy wpłynęło 187 821.31 zł. Z tej kwoty na inwestycję, remonty, bieżącą konserwację wydano kwotę 3075.00 zł, czyli

1,6 % ( słownie: jeden i sześć dziesiątych procenta).

Czyli praktycznie nic nie zrobiono w 2017 r. w kilku brzeskich ogrodach.

Utrzymanie Zarządu w liczbach

Za to na utrzymanie Zarządu, a bardziej obrazowo: „w większości do kieszeni członków zarządu i innych osób” poszła kwota 74 420.00 zł i jeszcze 85 587.79 zł, bo PZU, wynagrodzenia, delegacje i koszty posiedzeń to także koszty utrzymania zarządu, choć zmylić może pozycja „usługi zewnętrzne”. Jednakże przecież nie było żadnych inwestycji, nie zatrudniono przecież żadnego wykonawcy. Jedynie mogły to być wydatki związane z zatrudnieniem księgowej, która mogła kosztować, tak na bogato nie więcej niż 20 tys. zł rocznie. W Relaksie jest to koszt ok. 7200 zł rocznie.

Przy takim założeniu kosztów księgowej, na obie te pozycje wydano kwotę ok. 140 007.79 zł, czyli

ok. 75 % rocznych wpływów.

Rozliczenia roczne za działki – podsumowanie

Koleżanki i Koledzy! Obudźcie się i nie dajcie się wykorzystywać. Wypłacanie sobie wynagrodzeń w zarządzie ROD jest nielegalne, bo Ustawa o stowarzyszeniach, a takim jest PZD, w art.2.3. opisuje to jednoznacznie, cytuję:
3. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Pamiętajcie Państwo, że za swoją pracę w Zarządach ich członkowie dostają nagrody i jest to określone Uchwałą KR PZD. Jeżeli mogą pobierać jakiekolwiek wynagrodzenie, to może się to odbyć tylko za konkretną, pozastatutową działalność, np. malowanie płotu, naprawa bramy, koszenie trawy, ale nie za pogaduszki przy kawie! A wychodzi na to, że tak właśnie jest.

Przy takim wydawaniu Naszych składek nie mamy żadnych szans w przyszłości na rozwój ogrodów. Infrastruktura ogrodowa niszczeje, nikt nie dba o bramy i ogrodzenia czy bezpieczeństwo Naszego mienia. Musicie Państwo w wielu ogrodach wozić wodę do podlewania i nie wszędzie jest prąd.
Przejrzyjcie w końcu na oczy!

W następnym artykule napiszę o informacji finansowej za 2017 r. w ROD „Relaks” – zapewniam, że też wato się nad nimi zastanowić.

Jeżeli macie Państwo jakieś wątpliwości, co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia, to piszcie na adres: lec_art@op.pl lub www.ogrodnikleszek.pl

Leszek Ciepielski

 

Narzędzia ogrodowe, kompostowniki, altany narzędziowe, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, grille, pokrowce na meble ogrodowe, i wiele innych artykułów ogrodowych i nie tylko, ma w ofercie sklep internetowy TwójPasaż.pl https://www.twojpasaz.pl/pl/c/Ogrod/39

Ewa
Ewa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *