Wednesday 13, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu - List Pani Aleksandry z ROD "Jarzębina"

Najpierw dostałem list od Pani Aleksandry a później spotkałem się z nią i jej mężem w ich kwiecistym ogrodzie.

Pani Aleksandra była do niedawna członkiem Zarządu i Skarbniczką w ROD „Brzeg” zarządzanym przez Pana Prezesa Stefana Chochołowicza. Z zajmowanych stanowisk ustąpiła w marcu 2017r. głównie za sprawą łamania podejmowanych uchwał, licznych przykładów niegospodarności i traktowania przez prezesa zarządu jako narzędzia do głosowania.

Oto co do nas napisała:

Ogrodnik Leszek

Panorama

W nawiązaniu do pańskiego artykułu, na temat tego co dzieje się w ROD Brzeg, zarządzanym przez Jaśnie Pana Stefana Chochołowicza, informuję, że wynagrodzenia dla zatrudnionych osób są wypłacane miesięcznie jako umowy zlecenia – gospodarz otrzymuje miesięcznie 990zł, a gospodyni 750 zł.

Trudno uwierzyć, że tak lekką ręką wydaje się pieniądze - gospodyni jest opłacana za sprzątnięcie 2 pomieszczeń i robienie kawy i herbaty, a gospodarz za pilnowanie świetlicy, w której urzęduje prezes.

Ilekroć byłam w siedzibie ROD Brzeg, wówczas gospodarz zawsze był „na posterunku pracy” przy prezesie.

Pozostali członkowie zarządu, tj. przewodnicząca komisji rewizyjnej oraz gospodarze sektora - w 2015 roku otrzymywali 30zł., w 2016 po 40 złotych za 1 posiedzenie w miesiącu, egzemplarz „Działkowca”, kawę, herbatę oraz ciasteczka.

Trudno jest zrozumieć, dlaczego tak uparcie prezes jak i członkowie zarządu boją się upublicznienia na tablicach ogłoszeń rozliczenia za 2015 rok jak i przedstawienia rozliczenia na poszczególne kompleksy, mimo że o to wnioskowałam.

Tłumaczenie się, że ”było wywieszane” jest nieprawdziwe, pismo zostało napisane i podsunięto je do podpisu i ja też je podpisałam,

ale skomentowałam, że jest to nie prawda. Zarząd Okręgu nie interesuje się finansami w podległych mu jednostkach, zadowalają go terminowe wpływy pieniędzy, z których jego członkowie są opłacani. Przykładem braku kontroli jest przedstawianie zadłużenia za zużytą wodę przez sektor „Zielona” od kilku lat ono wzrasta, na koniec 2015 roku sięgało ponad 20 tysięcy. W ostatnim roku podejmowane uchwały przez zarząd jak i konferencje delegatów nie zostały przez prezesa zrealizowane, a zarząd jest traktowany przez niego marginalnie. Wystarczy, że prezes krzyknie i już nikt nie ma odwagi jemu się przeciwstawić. W 2011 roku na sektorze „Jarzębina”wykonana była inwestycja elektryczna, z tytułu której powstało zadłużenie w kwocie ponad 8 tysięcy zł, a do tej pory nie ma informacji, w jaki sposób będzie ono spłacane. W 2011 roku wspólnie z paroma osobami podjęliśmy się przyłączenia działkowiczów do istniejącego przyłącza. Osoby zgłaszające się wpłacały mi po 500 złotych; przyłącze do altanek wykonaliśmy za 470 złotych.

W trakcie powyższych czynności i ja popełniłam błąd, gdyż nie dawałam pokwitowań za wpłaty, co mi się teraz wypomina. Pytam się, gdzie byli wówczas członkowie zarządu na czele z prezesem i księgową przez 6 lat, że się tym tematem nie interesowali .

W 2012 roku przedstawiłam na zebraniu ostateczne rozliczenie i każdemu działkowiczowi wysłałam na piśmie indywidualne rozliczenie i dotąd żaden z adresatów nie zgłosił zastrzeżeń. Zarząd ROD wypłaca również nagrody, a jedną z nich w 2015 roku i ja otrzymałam za sporządzenie 305 umów dzierżawy, którą podzieliłam się z osobami pomagającymi mi.

Miały one formę upominków rzeczowych, upominek otrzymała również obecna przewodnicząca sektora „ Jarzębina”.

Na nagrody te wydano 5750 złotych, na rok 2016 zaplanowano podwójną wartość.

Na ten rok plan finansowy został zatwierdzony na posiedzeniu zarządu,na konferencji zostanie przedstawiony i tak się nikt nie zorientuje o ile on wzrośnie, gdyż nie ma możliwości zapoznania się z nim choćby za pośrednictwem informacji na tablicy ogłoszeń. Jeśli chciałby go poznać, to musiałby udać się do siedziby ROD. Następną sprawą jest niefrasobliwość oraz niegospodarność prezesa, bowiem od kilku lat przecieka dach, co widać zarówno w pomieszczeniach jak i w świetlicy, gdzie widoczne są zacieki. Na konferencji w 2016 roku poruszałam sprawę „potoku Kościelna”, wówczas to obecni na zebraniu przedstawiciele władz miejskich prosiły o złożenie na piśmie wniosku, w tej sprawie, ale oczywiści tego nie uczyniono.

W około 8 sektorach nie ma gospodarzy, co świadczy o braku zaufania do władz Wszystkie te uwagi jako były skarbnik miałam przedstawić na konferencji, ale zmiana kadrowa na sektorze „Jarzębina” w składzie jego władz pozbawiła mnie mandatu delegata. Sama zrezygnowałam z członkostwa w zarządzie, może to i dobrze uczyniłam, bo dzięki temu przynajmniej większość działkowiczów dowie się, gdzie idą ich pieniądze i delegaci zaczną baczniej reagować na przedstawiane sprawozdania i uchwały.

Aleksandra

Dziękuję Pani Aleksandro za list i odwagę.

Od kilkunastu miesięcy sam piszę o tym, że nie upubliczniono w ROD „Brzeg” rozliczeń finansowych za 2015r. Pan Prezes Chochołowicz by temu zaprzeczyć chwyta się różnych sposobów, nawet tak niegodziwych jak to opisano w liście by przekonać działkowców, że wywiesił te rozliczenia na tablicach ogrodowych. Zaprzecza temu w swoim liście Pani Aleksandra. Szkoda, że inni członkowie zarządu ROD i sektorów ogrodowych a wśród nich min. Pani Woźniak, Panowie Machnik, Turas, Gąsiorowski, Sulikowski, Czachrowski, Świtoń, Wrzalik, Duda podpisali się pod oświadczeniem broniącym Pana Prezesa Chochołowicza w tej sprawie.

Oświadczenie, z podpisami ww. osób zostało przesłane zostały do Redakcji Panoramy 14 grudnia ur.

 

Na koniec jeszcze wiadomość z ostatniej chwili.

Jak wynika z informacji wywieszonej na tablicy ROD „Relaks III” dawniej „Kolejarz” 13 maja br. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie. Z punktów zebrania wynika, że doszło do „rozwodu”. Potwierdzeniem tego może być fakt, że na stronie internetowej „Relaksu” nie ma w zarządzie i komisji rewizyjnej osób z „Kolejarza”. Szerzej napiszę o tym za tydzień.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

  • Tytuł: Nie dlaRelaksu - List Pani Aleksandry z ROD "Jarzębina"
  • Autor:
  • Data: 12/05/2017
  • Tagi:
Top