Tuesday 12, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu - informacje od działkowców

PREZES NA ZAGRODZIE RÓWNY WOJEWODZIE.

 

Do Redakcji Panoramy wpłynął list od Państwa B. małżeństwa działkowców z ROD „Słonecznik”.

 

Dzień dobry,

Kontaktowaliśmy się z Panem jakiś czas temu. Sprawa dotyczyła bezprawnej zmiany granicy działek , ROD Slonecznik, ul. Małujowicka. Informujemy, że sprawą zajęła się KR PZD, która już kilka razy wysyłała pisma do Prezesa p. B. Kozyry wskazując na konieczność powołania biegłego geodety , w celu ustalenia granic działek. Niestety, prezes Opolskiego PZD i prezes ROD w Brzegu nie reagują na zalecenia KR PZD. Kolejny termin nałożony na PZD w Opolu dot. sprawy był wyznaczony na 15 lutego. Tak, jak się spodziewaliśmy i już przyzwyczailiśmy- nie ma reakcji Opola. Wystosowaliśmy kolejne pismo do KR PZD w Warszawie z prośbą o pomoc.

W załączniku przesyłamy kopie pism- może Pana zainteresują. Pisma świadczą o tym, że prezes Kozyra i prezes Chochołowicz nie respektują przepisów i obowiązków na nich nałożonych.

J i Z B.

 

Do listu dołączone są 4 załączniki z których wynika, że Państwo B. uważają, że ich działka ogrodowa niesłusznie została pomniejszona na rzecz działki sąsiada. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Opolu w dn. 26 czerwca 2016r. przyjęło uchwałę w sprawie cyt. „Działań podjętych przez Zarząd ROD „Brzeg” w Brzegu celem wyznaczenia granic działek nr 2.. i 2... położonych w rodzinnym ogrodzie działkowym „Brzeg” w Brzegu zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania ROD”.

Państwo B. kwestionują stanowisko Prezydium PZD uznające, że działka Państwa B. została zasadnie pomniejszona na rzecz działki sąsiada i zwrócili się dwukrotnie (1.08 i 5.09 2016r.) do Krajowej Rady PZD w Warszawie. 27 września 2016r. Państwo B. otrzymują odpowiedź w której zalecono min. cyt. „W związku z tym, że Państwo B. nadal kwestionują stanowisko Prezydium OZ PZD w tej sprawie, w którym uznaje się, że działka Państwa B. została zasadnie pomniejszona (na rzecz działki sąsiada) prosimy o ponowne przeanalizowanie tej sprawy i ustosunkowanie się do zarzutów podnoszonych ww. pismach”. KR PZD, w tym samym piśmie prosi o nadanie sprawie priorytetowego charakteru. Niestety nic to nie pomogło, mijają terminy i Państwo B. ślą kolejny list do Warszawy. 23 listopada otrzymują z KR PZD kolejne pismo do ZO PZD w Opolu w którym ich się powiadamia, że min., cyt. „Proszę o zajęcie stanowiska w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2016r. O zajętym stanowisku w tej sprawie prosimy poinformować KR PZD, Państwa B i zarząd ROD „Brzeg” w Brzegu”. Nadal to nie pomaga i Państwo B. nie otrzymują żadnej odpowiedzi. Kolejny raz interweniują w KR PZD. 6 lutego 2017r., która wyznacza kolejny termin rozwiązania sprawy na 15 lutego br. Wszystkie pisma KR podpisane są przez Prezesa Zarządu Głównego PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego. Do 15 lutego br. nadal Państwo B. nie otrzymali żadnej informacji ani z opolskiego ani brzeskiego Zarządu PZD. W granicach ich działki, jak twierdzą Państwo B. sąsiad bezprawnie postawił trwałe ogrodzenie i zniszczył im uprawy. Czy tak można? Wdawać by się mogło, że Prezesi Kozera i Chochołowicz sami decydują o wszystkim i lekceważą sobie polecenia nadrzędnego organu PZD jakim jest Krajowa Rada. Czyżby działki w okręgu opolskim wyjęto spod zarządu krajowego i są czyimś prywatnym folwark? Takie można odnieść wrażenie.

O sprawie Państwa B. pewnie jeszcze napiszę, bo 18 lutego br. posłali on kolejną skargę na bezczynność w ich sprawie.

 

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Top