Thursday 14, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu - Ignorancja czy celowe wprowadzanie w błąd działkowców?

W poprzednim artykule pisałem o zakończonym w ROD Relaks walnym zebraniu. Nie było jeszcze wtedy tyle czasu na to by dogłębnie przeanalizować zebrany materiał fotograficzny i dźwiękowy. Teraz kilkanaście razy przesłuchałem nagrania z walnego zebrania i za każdym razem byłem porażony zawiłościami rozliczeń a miejscami ich przekłamaniami. Chodzi oczywiście o rozliczenia finansowe za 2016r. jakie przedstawił zebranym Prezes Zarządu Pan Jerzy Zakrzewski.

Po pierwsze.

Porównując rozliczenia finansowe Relaksu za 2015 i 2016 rok to pierwsze jest czytelne i przychody z rozchodami bilansuje się. W 2015 roku składki członkowskie, opłaty ogrodowe, odsetki za nieterminowe opłaty i odsetki bankowe nazywane są słusznie PRZYCHODEM ale w 2016, nie wiadomo czemu te same pozycje nazywane są KOSZTAMI PRZYCHODÓW??? Jak opłaty ogrodowe czy odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat na rzecz ogrodu mogą być kosztem? Trudno zgadnąć.

Po drugie.

Prezes Zakrzewski podał sposób finansowania wodociągu w Relaksie I. Ogółem na inwestycję wydano, jak stwierdził kwotę 62 tys. zł z czego 28,5 tys zł pochodziło od działkowców z Relaksu I, 12,5 tys zł to dotacja z okręgu i 21 tys zł dołożył się ogród. Dlaczego zatem 12,5 tys zł dotacji nie jest ujęte w przychodach? Przychody (bez dotacji) w rozliczeniu wynoszą 65 255 zł a koszty 71 336 zł i daje to wynik ujemny a powinien być z dotacją dodatni.

Po trzecie.

Na koszty w kwocie 71 336 zł składają się następujące pozycje:

1. koszty działalności statutowej - 13 710 zł (w tym koszty walnego zebrania i posiedzeń organów statutowych!!! – 3 900 zł, (jednak wbrew zaprzeczeniom prezesów zarząd bierze pieniądze za posiedzenia) a oprócz nich nagrody i należności pieniężne dla aktywu – 9810 zł);

2. koszty administracyjne - 44 241 zł (w tym: koszty zużycia materiałów – 8437 (a w nich koszty biurowe – 1736, materiały gospodarcze – 861, paliwo do kosiarki – 171, energia elektr. do siedziby zarządu – 759, materiały do konserwacji i remontów - 4907).

2a. usługi obce - 11 142 (w tym: wywóz śmieci – 5132, usługi bankowe – 392, informatyczne i internet – 2460, biurowe – 236, telefony – 1063, pocztowe i telekomunikacyjne – 137, introligator – 20, dorabianie kluczy - 200, pełnomocnictwo – 1500),

2b. wynagrodzenia na umowy zlecenia - 20 260, w tym Prezes i Kasjerka po 4660, Księgowa – 5900, Gospodarze Ogrodów (2 osoby) – 5040.

2c. ubezpieczenia społeczne – 3659, koszty podróży – 412, ubezpieczenie siedziby zarządu – 330.

5. pozostałe koszty 13 384 zł (bardzo dziwna pozycja kosztów składająca się z kosztów nieściągalnych ??? - 1943 i pokrycie różnicy, tak przedstawiono zebranym w wyświetlonej tabeli środków finansowych na realizację „zadania inwestycyjnego” - 11 441 ???

 

Niestety w rozliczeniach nie znalazłem nigdzie kosztu na kwotę 21 tys., którą jak to twierdzi Prezes Zakrzewski przeznaczona została z naszych składek na sfinansowanie budowy wodociągu w Relaks I. Zastanawia też fakt nie wymienienia się w kosztach podatku od wypłaconych członkom zarządu i innym osobom wynagrodzeń i nagród. Kwota składek odprowadzonych do ZUS wydaje się za niska. Takich wątpliwości jest więcej. Dla wytłumaczenia moich i pewnie nie tylko moich wątpliwości co do rozliczeń dobrze byłoby wykorzystać naszą stronę internetową i odpowiedzieć na nie. Do tych spraw wrócę jeszcze pewnie nie raz.

W tym i przyszłym tygodniu odbędą się walne zebrania w sektorach ROD „Brzeg” podległych Prezesowi Stefanowi Chochołowiczowi. Napiszcie proszę jak u Was one przebiegły. Czy jesteście zadowoleni z przedstawionych Wam rozliczeń finansowych?

 

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Top