Monday 11, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Galimatias czyli groch z kapustą

To już trzeci raz po wejściu w życie w 2014r. Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zarządy rodzinnych ogrodów działkowych mają obowiązek do 1 lipca wywieszenia na tablicach ogrodowych rozliczeń finansowych. W ubiegłym roku z tego ustawowego obowiązku nie wywiązał się Zarząd ROD „Brzeg” kierowany przez Pana Stefana Chochołowicza, o czym już nie raz pisałem. W tym roku jest inaczej. Na tablicach ogłoszeń sektorów „Trzy róże”, „Fabryczna” i „Słoneczna” podległych ROD „Brzeg” znalazłem rozliczenia za 2016r. Nie wiem jak jest w innych sektorach ale należy przypuszczać, że i tam działkowcy mogą się z nimi zapoznać. Czekam na Państwa sygnały w tej sprawie. W ROD „Relaks” tak jak w tamtym roku takie rozliczenie też zostało wywieszone. Rozliczenia trzeba dogłębnie przeanalizować do czego zachęcam wszystkich brzeskich działkowców. To ważne bo chodzi tu o Wasze składki i sposób ich spożytkowania.

Już pobieżna analiza tych dokumentów wzbudziła mój niepokój. Dlaczego?

Po pierwsze: rozliczenie finansowe w ROD „Relaks” wywieszone na tablicach ogrodowych znacznie różni się od tego które przedstawił Pan Prezes Jerzy Zakrzewski w swoim wystąpieniu podczas tegorocznego Walnego Zebrania (nagranie wystąpienia i slajdy w posiadaniu redakcji Panoramy). Sprawozdanie finansowe z zebrania zatwierdzone zostało uchwałą uczestniczących w nim działkowców. Przedstawiono w nim, że „Relaks” w 2016r. osiągnął przychód na kwotę 65 255,33 zł a koszty roczne wyniosły 71 336,49 zł. W sprawozdaniu wywieszonym na tablicach są inne kwoty. Przychód to 107 863,33 zł a wydatki to 123 052,72 zł. Na zebraniu Pan Prezes Zakrzewski podał, że za 2016 mamy deficyt na kwotę 6 081,16 zł a z wywieszonych zestawień wynika, że jest on wyższy i wynosi aż 15 189,39 zł. Taką mamy w Relaksie „dziurę w kieszeni” a wynagrodzenia zarządu rosną co roku.

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć

Informacja

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć

Informacja

Po drugie: na walnym zebraniu Prezes Zarządu Realaks podał, że na ubezpieczenia społeczne (ZUS) wydaliśmy w 2016r. kwotę 3659zł a na wywieszonym sprawozdaniu nie wykazano tej kwoty i widnieje cyfra 0. Czyżby nie zostały odprowadzone składki z wynagrodzeń zarządu? Nie został też zapłacony podatek (Urząd Skarbowy) od umów zleceń. 

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć

Rozliczenie

Po trzecie: w ROD „Relaks” jest ok. 350 działek i osiągnięto przychód na kwotę - 107863,33 zł a w ROD „Brzeg” jest ok. 3 tys. działek a osiągnięty przychód za 2016r. to kwota tylko nieco ponad 150 tys. zł – tak wynika z jednego z trzech wywieszonych na tablicach ogrodowych dokumentów pod nazwą „Rachunek zysków i strat ROD Brzeg za 2016r.”. Pozostałe dwa wywieszone dokumenty w ROD „Brzeg” to „Sprawozdanie finansowe z funduszu oświatowego” i „Sprawozdanie finansowe z funduszu rozwoju”. Wywieszenie ich, moim zdaniem zaciemnia obraz rozliczeń finansowych i może właśnie o to chodzi. Podobnie z tym zaciemnieniem obrazu rozliczeń jest „Relaksie” bo w wywieszonym zestawieniu po stronie wpływów znalazły się także wydatki.

 

Po czwarte: pod zestawieniami widnieją podpisy prezesów, księgowych i skarbników. Czyżby te opłacane przez nas osoby nie umiały sporządzić prostego, czytelnego i zrozumiałego zestawienia z przychodów i wydatków. To przecież nie jest trudne wystarczy tylko zrobić to tak jak się to robi w każdym domu każdego miesiąca i każdego roku.

Ustawa nakazuje zarządom podać raz w roku, do wiadomości działkowców zestawienie finansowe a w nich:

1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

 

Na koniec jeszcze kilka pytań do Zarządów ROD:

Dlaczego ani w ROD Relaksie ani w ROD Brzeg nie zrobiono tego wg tych ustawowych punktów?

Dlaczego te zestawienia odbiegają od siebie w swojej formie, przecież prezesi są równocześnie członkami Zarządu Okręgowego PZD?

W kolejnych artykułach postaram się wrócić do tych zestawień i liczę na odpowiedź ze strony zarządów w tej sprawie. Proszę rozwiać moje wątpliwości.

 

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Top