Thursday 14, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu - o finansach

Wracam do sprawy świadczeń pieniężnych i nagród dla członków Zarządu i etatowych pracowników ROD Relaks. Jak już wiecie Koleżanki i Koledzy z Relaks-u, jeszcze przed walnym zebraniem próbowałem dowiedzieć się kto ile „ma” z pracy społecznej dla naszego ogrodu. W marcu dostałem pismo od Prezesa Zarządu, że odpowiedzi na mój list – NIE BĘDZIE. Dzisiaj po kolejnych moich pismach do Zarządu i monicie w Okręgu jest pewien postęp ale nie ma przełomu. 24 maja br. otrzymałem kolejne pismo z Zarządu z którego dowiedziałem się, że cyt.:
Na świadczenia pieniężne i nagrody w 2015r. przeznaczono kwotę: 8484 zł.
Na świadczenia pieniężne i nagrody w 2016r. przeznaczono kwotę: 9500 zł.

Nadal nie mam odpowiedzi na pytania jak te społeczne pieniądze podzielone zostały między członków Zarządu i komisji ROD. Dowiedziałem się też, że w ROD zatrudnionych jest 5 osób. Nie podano, o co pytałem na jakich stanowiskach są zatrudnione te osoby i w jakiej formie zatrudnienia. Prezes Zarządu pisze tylko cyt.:
Wypłaty z tytułu zatrudnienia:
2015r. - 17 500 zł;
2016r. - 20 300 zł.

Brak szczegółowych informacji w tym zakresie Prezes Zarządu motywuje tym że, cyt.: Informacje o wysokości wynagrodzenia pracowników oraz formie zatrudnienia podlega ochronie na mocy art. 23 Kodeksu cywilnego, ujawnienie informacji o wynagrodzeniu i formie jego zatrudnienia pracowników może być rozpatrywane w kategorii naruszenia danych osobowych.

W żadnej sytuacji nie naruszam chronionych danych osobowych pytając o pobrane w 2015r. Kwoty brutto:

Funkcja w ROD Należności pieniężne (zł) Nagrody (zł)
Prezes Zarządu    
itd.    

Oraz o:

Stanowisko w ROD Forma zatrudnienia Wysokość miesięcznego wynagrodzenia (zł)
np. Księgowy    
itd.    

PZD to nie zakład pracy a STOWARZYSZENIE, które utrzymywane jest ze SPOŁECZNYCH (NASZYCH) składek pieniężnych. Jako członkowie Stowarzyszenia Ogrodowego PZD mamy na mocy § 14 1. 3) uzyskiwać informacje o działalności PZD (STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku). W całej tej sytuacji nie chodzi o to, że Zarząd i inni funkcyjni otrzymują pieniądze z racji pełnionych funkcji. Powinni je otrzymywać, bo pracują na rzecz naszych ogrodów. Ale, dlaczego jest to tajemnicą, dlaczego się to skrzętnie ukrywa, używając niedorzecznych argumentów? Dlaczego mimo kilkudziesięciotysięcznego rocznego budżetu nie ma oznak rozwoju naszego ogrodu i mamy do tego jeszcze 5 tysięcy deficytu. Tym, którzy zapomnieli przypomnę tylko, że wodę, prąd i ogrodzenie mamy z dodatkowo od nas pobranych pieniędzy. Wobec braku odpowiedzi na te i szereg innych pytań złożyłem skargę do Okręgowego Zarządu PZD w Opolu. O postępach w tej sprawie będę informował w kolejnych odsłonach Nie dlaRelaksu. Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

  • Tytuł: Nie dlaRelaksu - o finansach
  • Autor:
  • Data: 14/06/2016
  • Tagi:
Top