Friday 19, Jan 2018

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu - Brzeg

Walka o prawa działkowców

W Sektorze „SŁONECZA” ROD „Brzeg” część działkowców zablokowało wywieszenie zestawień finansowych za 2015 rok

Przypomnę Czytelnikom Panoramy, że od lipca br. toczy się batalia o to, by Zarząd ROD „Brzeg” w Brzegu kierowany przez Pana Prezesa Stefana Chochołowicza wywiesił na ogrodowych tablicach informację finansową za 2015r. Jest to obowiązek ustawowy. Pisałem o tym już nie raz, ale muszę do tego wrócić bo 30 listopada br. otrzymałem w tej sprawie pismo z Okręgowego Zarządu PZD w Opolu. 1 grudnia napisał do mnie, także w tej sprawie Pan Zbigniew z Sektora „Słoneczna”.

Zaraz będzie o tych dwóch listach, ale najpierw przypomnę historię tej sprawy.

Długa historia o przestrzeganie prawa

1. Mija ustawowy termin (1 lipca br.) wywieszenia informacji finansowej i Pan Zbigniew pisze pismo do Zarządu Okręgowego w Opolu z prośbą o interwencję w tej sprawie.

 

2. Odpowiedź z Opola jest już 12 lipca. Prezes Zarządu Okręgowego PZD Pan Bartłomiej Kozera prosi Pana Prezesa Chochołowicza o respektowanie prawa. Przypomina podstawę prawną i punkty jakie powinna zawierać ta informacja.

 

3. Mija miesiąc a Pan Prezes Chochołowicz nadal łamie Ustawę o ogrodach działkowych z grudnia 2013r. i nie wywiesza na tablicach informacji finansowej.

 

4. Pan Zbyszek pisze pismo w tej sprawie do Krajowej Rady PZD w Warszawie.

 

5. Mija sierpień, wrzesień, październik a działkowcy w ROD „Brzeg” nadal nie wiedzą na co poszły ich składki.

 

6. W międzyczasie, co ważne Panowie Prezesi Kozera i Chochołowicz spotykają się co najmniej dwa razy - 31 sierpnia i 21 października w Opolu na posiedzeniach Zarządu Okręgowego PZD.

 

7. W wrześniu piszę pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich min. w sprawie łamania prawa przez Pana Prezesa Chochołowicza.

 

8. Rzecznik Praw Obywatelskich pisze pismo do Krajowej Rady PZD, której to rady prezesem jest Pan Eugeniusz Kondracki. W piśmie z 6 października br. do Prezesa Okręgowego zwraca się on o podanie w których ogrody w Brzegu nie wykonano obowiązku ustawowego. W piśmie pisze min. cyt. „Jeżeli są takie przypadki należy niezwłocznie podjąć odpowiednie działania bowiem takie postępowanie jest nie wykonywaniem obowiązków i działaniem na szkodę działkowców, a więc i Związku”.

 

9. Mija październik. 9 listopada br. otrzymuję pismo z Okręgu w którym Pan Prezes Bartłomiej Kozera informuje mnie min. cyt. „Dodatkowo wyjaśniamy, że zgłoszona przez Pana kwestia braku informacji dotyczącej rozliczeń za 2015r. jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego jakie Okręg Opolski PZD obecnie prowadzi. O wynikach interwencji zostanie Pan poinformowany oddzielnym pismem po zakończeniu prowadzonego postępowania w sprawie”.

 

10. 22.11.2016 r. na stronie internetowej Okręgu http://ozoopole.pzd.pl/oswiadczenie-okregu-opolskiego-pzd-w-opolu-ws-sytuacji-brzeskich-rod/ ukazuje się Oświadczenie Okręgu Opolskiego PZD w Opolu ws. sytuacji brzeskich ROD. 22.11.2016r.

Pan Prezes Bartłomiej Kozera oświadcza w nim min. cyt.:

Jeżeli chodzi o zawartą w artykule informację dotyczącą sprawozdawczości w ROD „Brzeg” w Brzegu to informacja ta została wywieszona przez zarząd ROD na ogrodowej tablicy ogłoszeń w stosownym terminie. Faktem jest, że w późniejszym czasie nieznany sprawca zerwał ją wraz z innym ogłoszeniami znajdującymi się na wspominanej tablicy. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy działkowiec w godzinach otwarcia biura ROD ma prawo zapoznać się z wyżej wymienionym dokumentem. Pan S. na którego powołuje się autor artykułu również miał do tego prawo, szkoda że nie skorzystał z niego przed wystosowaniem listu do gazety”.

 

11. 24.11.2016 r. w siedzibie ROD „Brzeg” w Brzegu odbyła się narada kolegium prezesów ROD z rejonu brzeskiego. W naradzie oprócz prezesów ogrodów uczestniczył także Prezes Okręgu Opolskiego PZD w Opolu – Bartłomiej Kozera – notatka o tym na http://relaks-brzeg.pl/2016/11/26/narada-kolegium-prezesow-rod-rejonu-brzeskiego-24-11-2016-r/

 

12. Już 25.11.2016r. otrzymałem pismo z Okręgu w którym Pan Prezes Bartłomiej Kozera informuje mnie min. cyt: „Okręg Opolski ustalił, że Zarząd ROD „Brzeg” w Brzegu umieścił stosowną informację finansową na tablicach ogłoszeń we wszystkich sektorach ogrodowych oprócz sektora „Słoneczna”, gdzie grupa działkowców uniemożliwiła osobie odpowiedzialnej, umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń”.

 

13. Idąc za radą Pana Prezesa Bartłomieja Kozery Pan Zbigniew udał się do siedziby ROD „Brzeg”. O tym co go tam spotkało napisał cyt. :

W dniu 01-12-2016r. zgłosiłem się do Prezesa Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Brzegu Panem Chochołowiczem celem uzyskania informacji dotyczącej rozliczeń finansowych za 2015r. Poinformowano mnie że nie są w stanie określić jakie były wpływy i wydatki dla kompleksu działek „SŁONECZNA” .

Wobec powyższego ponieważ stwierdzono że w posiadaniu jest rozliczenie za całość zarządzanych ogrodów działkowych za 2015r., poprosiłem o jego udostępnienie i przekazanie kserokopii.

Pan Prezes Chochołowicz zdecydowanie odmówił mi wydania wymienionego wyżej bilansu stwierdzając że informacje dotrą do Redaktora Panoramy Brzeskiej i zostanie wykorzystany do dalszych recenzji na temat działalności Zarządów Ogrodów Działkowych.

Czy Pan Prezes na coś do ukrycia ????”

Efekty, a raczej ich brak...

Zobaczcie drodzy Czytelnicy w jaki sposób jesteśmy traktowani przez prezesów PZD różnego szczebla. W mojej opinii to przejaw buty i arogancji. Najpierw przez kilka miesięcy byliśmy ignorowani a po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich swoimi pozornymi działaniami wydają się mówić do nas, ujmując rzecz kolokwialnie – możecie nam skoczyć.

Dziwić może też fakt, że piszę o tym od kilku miesięcy, a instytucje z Robotniczej i Bolesława Chrobrego z naszego miasta, które stoją na straży praworządności nie zainteresowały się tym, że Prezesi PZD łamie ustawę. Nie interesuje też nikogo, że dziewięciu brzeskich prezesów ogrodów działkowych w swoim, jak to nazwali Stanowisku skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich poświadcza nieprawdę.

Czyżby instytucja tzw. białego wywiadu już nie funkcjonuje?

Top