Kalendarz biodynamiczny wrzesień 2018
31/08/2018
Zieleń to Życie 2018 – Nieznośna lekkość bytu.
25/09/2018

Nie dla Relaksu – Będą zwroty nadpłat za wodę!

SONY DSC

 

Uwaga Działkowcy !!!
Będą zwroty nadpłat za wodę w ogrodach PZD ROD „Brzeg”.

22 sierpnia br. otrzymałem pismo z Zarządu Głównego Polskiego Związku Działkowców z którego wynika, że nadpłacone kwoty za wodę będą zwracane użytkownikom działek. Pismo podpisała Pani mgr Zofia Rut-Skórzyńska, Kierownik Wydziału Prezydialnego PZD w Warszawie.

Zwroty nadpłat za wodę stały się faktem

Od kilku lat zwracam uwagę na patologię w gospodarowaniu składkami w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Brzegu, podległych Okręgowemu Zarządowi PZD w Opolu, kierowanym przez Bartłomieja Kozerę.

Pisanie o wszelkich nieprawidłowościach, oceniane było przez organy PZD różnego szczebla, jako nieuprawniona nagonka na „krystalicznych” w swoim działaniu działaczy zarządów ROD. Po tym, jak napisałem artykuł „W „Narcyzie” woda droga jak benzyna” coś drgnęło.  Artykuł można przeczytać na moim blogu: http://ogrodnikleszek.pl/aktualnosci/nie-dla-relaksu-w-narcyzie-woda-droga-jak-benzyna/

Sytuacja z rozliczeniami za wodę w „Narcyzie”, a pewnie i w innych ogrodach podległych Zarządowi na Prochowej przedstawiona została na podstawie konkretnych wyliczeń i dokumentów. Dokumenty w tej sprawie otrzymałem od Pani Jadzi, która ma działkę w „Narcyzie”. Pani Jadzia jest kobietą w pięknym wieku, pamiętającą jeszcze czasy ostatniej wojny światowej, a mimo to wystarczyło jej siły by przeciwstawić się krzywdzącym, wg niej, opłatom za wodę.
Za 2017 rok zapłaciła za wodę 89.25 zł, w 2016 r. 75 zł a wcześniej w 2013, 2014 i 2015 tylko po 45 zł.

89.25 zł to bardzo duża kwota, bo Pani Jadzia mało używa wody. Podobną kwotę zapłacił każdy z 299 działkowców z „Narcyza”, bo przy braku wodomierzy na działkach, naliczana była ona od powierzchni działki i wskazań głównego licznika. Działka Pani Jadzi ma 300 m2. Pani Jadwiga, w drodze dochodzenia swoich praw, uzyskała informację z Brzeskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o cenie 1 m3 wody (bez ścieków) – jest to kwota 4,41 zł. Uzyskała tam też informację o zużyciu wody w 2017 r. w sektorze „Narcyz” – zużyto jej w 2017 r. 2267 m3 na kwotę 9997.41 zł. Zużycie wody zostało potwierdzona przez Prezesa Zarządu ROD – pismem z dn. 2 maja 2018 r., które jest w posiadaniu Pani Jadzi.

Zwroty nadpłat za wodę – wyliczenia

W Sektorze „Narcyz” jest 299 działek. Przy złożeniu, że każda z nich ma powierzchnię 300 m2, choć są i większe, każdy działkowiec powinien zapłacić kwotę ok. 40 zł. To oznacza, że średnio każdy z działkowców zużył w 2017 r. ok. 7,5 m3 wody, ale Pani Jadzia zapłaciła, przy jej skromnej emeryturze, aż 89.25 zł! To oznacza, że Zarząd ROD zażądał i przyjął od niej wpłatę za ok. 20 m3 wody czyli o ok. 12,5 m3 więcej, niż to wynika z faktur. Pobranie opłat za zużycie 20 m3 wody (średnio przez każdego działkowca) dało Zarządowi ROD „Brzeg”, tyko za sektor „Narcyz”, kwotę ponad 16 tys zł zysku wygenerowanego na majątku PwiK. Co jeszcze istotniejsze – kwota ta nie została ujęta w rozliczeniach finansowych ROD za 2017 r., które gdzieniegdzie jeszcze wiszą na ogrodowych tablicach ogłoszeniowych.

 

 

 

 

Co zatem stało się to z tą kwotą? Na co zostały wydane te pieniądze? Czy Zarząd ROD zwróci te nadpłaty? Czy zwróci także nadpłaty wniesione już wcześniej, tzn. w 2017 r. za 2016 r. – bo kwota 75 zł zapłacona przez Panią Jadzię, też wydaje się być niesłusznie zawyżona?

Tak naliczania i pobierania opłata za wodę może nosić znamiona nieuprawnionego działania Zarządu i Zarząd ROD „Brzeg” winien to wyjaśnić działkowcom. Dlaczego do tego doszło?

Jest jeszcze jeden powód dla którego powinno być to wyjaśnione. Obecnym Prezesem Zarządu PZD „Brzeg” jest Pan Wacław Gąsiorowski, będący jednocześnie Członkiem Okręgowej Rady PZD w Opolu. W piśmie z 22 sierpnia br. przeczytać można min. cyt. „Nieprawidłowości (w sprawie wody w ROD „Brzeg” – przyp. autora), wykrył i podał do wiadomości Okręgu Opolskiego, Zarząd „Brzeg” w Brzegu, który w nowym składzie jest obecnie na etapie porządkowania, wyjaśniania i rozliczania spraw Rodzinnego Ogrodu Działkowego”. Z kontekstu sprawy i chronologii zdarzeń wynika, że do zwrotu nadpłat dojdzie w wyniku interwencji Pani Jadzi, bo kwietniowe Walne Zebranie nie podnosiło tej kwestii, a i Komisja Rewizyjna nie wykryła zaniedbania i udzieliła absolutorium Zarządowi ROD – skoro jego członkowie nadal zajmują swoje stanowiska?

Jak obliczyć kwotę nadpłaty?

W tym samym piśmie stwierdza się, że Pani Jadzia ma zapłacić za zużytą w 2017r. wodę kwotę 42 zł a zapłaciła 89.25 zł, czyli powinno być jej zwrócone 47,25 zł.

Każdy z działkowców „Narcyza” powinien obliczyć swoje zużycie wody do zapłaty za 2017 r. mnożąc powierzchnię swojej działki przez 0,14 gr i odjąć wynik od kwoty którą zapłacił w tym roku. Następnie powinien udać się do kasy ROD po zwrot pieniędzy. Podobnie powinni postąpić działkowcy z innych sektorów podległych Zarządowi ROD „Brzeg”, które mają wodę z wodociągu bez indywidualnych liczników zużycia wody. Niestety, w ich przypadku potrzebna jest determinacja Pani Jadzi i ustalenie na podstawie faktur, jakie było zużycie wody za cały sektor w 2017 r. Ścieżka jest już przetarta.

Ciekawym jest też fakt, że mimo tego, że Zarząd ROD wie, że ma zwrócić pieniądze w „Narcyzie”, to do tej pory nie poinformował o tym działkowców na tablicach ogłoszeń…

Jak jest z opłatami za wodę w „Relaksie”?

W Relaksie są liczniki wody i prądu, stąd opłaty wydają się czytelniejsze. Ale czy tak jest do końca?
Wielokrotnie zwracałem uwagę na pobieranie od użytkowników działek opłat eksploatacyjnych za wodę i energię elektryczną. Pobierano takie opłaty przez kila lat, mimo że każdy działkowiec podłączony do sieci wodociągowej i elektrycznej ma liczniki. Pieniędzy z opłat eksploatacyjnych od kilku lat nie wykazywano w rozliczeniach finansowych po stronie przychodów i nie rozliczano się z nich. Opłata wodna wynosiła 16 zł rocznie a energetyczna 20 zł rocznie od działki. Dawało to Zarządowi rocznie kwotę kilkunastu tysięcy złotych. Pieniądze podobno przeznaczano na pozalicznikowe ubytki. W 2018 r. w ogłoszeniu o opłatach Zarząd ROD nie wymienia się już opłaty eksploatacyjnej wodnej a opłatę energetyczną zmniejszył do kwoty 5 zł rocznie. Idzie zatem ku lepszemu. Zobaczymy jak będzie w przyszłym roku.

Aktywni działkowcy poszukiwani!

Szkoda tylko, że tak mało jest ludzi pokroju Pani Jadzi, którą wszyscy powinni szczerze podziwiać, a działkowcy podziękować jej za skuteczne dla ich dobra działanie.
Może ktoś inny zainteresowałby się sprawą wydatków w ROD „Brzeg” za 2017 r.? Bo jest czym.
Z zestawień finansowych za 2017 r. na tablicach ogłoszeń wynika, że do kasy wpłynęło 187 821.31 zł.
Z tej kwoty na inwestycję, remonty, bieżącą konserwację wydano kwotę 3075.00 zł, czyli zaledwie 1,6 % przychodów.

Zatem praktycznie nic nie zrobiono w 2017 r. w kilku brzeskich ogrodach.
Za to na utrzymanie Zarządu poszła kwota ok. 140 tys. zł. czyli 75 % rocznych wpływów! Ustawa o Stowarzyszeniach działalność Zarządów określa jako pracę społeczną. Wynagrodzenie co prawda może być członkom zarządów wypłacane, ale nie za działalność statutową a tylko za konkretną, wymierną pracę. Może warto się temu przyjrzeć i poprosić o faktury?

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: lec_art@op.pl lub www.ogrodnikleszek.pl

Leszek Ciepielski

 

Narzędzia ogrodowe, kompostowniki, altany narzędziowe, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, grille, pokrowce na meble ogrodowe, i wiele innych artykułów ogrodowych i nie tylko, ma w ofercie sklep internetowy TwójPasaż.pl https://www.twojpasaz.pl/pl/c/Ogrod/39

 

Ewa
Ewa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *