Monday 11, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dla Relaksu

Sprawy brzeskich ogrodów trafiły do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy.

Pisałem w poprzednich numerach Panoramy, że będę na bieżąco informował o tym jakie są losy interwencji u Rzecznika Prawa Obywatelskich w sprawie brzeskich działek. Mam dla Was dobre wieści. Sprawy choć powoli zmierzają w dobrym kierunku. Parę dni temu dostałem pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Zostałem w nim poinformowany, że Opolski Zarząd Polskiego Związku Działkowców nie wskazał dowodów potwierdzających opublikowanie przez Zarząd ROD „Brzeg” kierowany przez Pana Stefana Chochołowicza informacji finansowej za 2015 r.

Pisałem o tym już nie raz, że takiej informacji nigdy nie wywieszono na ogrodowych tablicach ogłoszeń. Pismo Zarządu Okręgowego PZD podpisał Pan Prezes Barłomiej Kozera. Pan Prezes Kozera w piśmie z dn. 25.11.2016r. do Rzecznika pisze min., że cyt. „Okręg Opolski PZD ustalił, że Zarząd ROD „Brzeg” w Brzegu umieścił stosowną informację finansową na tablicach ogłoszeń we wszystkich sektorach ogrodowych, oprócz sektora „Słoneczna”, gdzie grupa działkowców uniemożliwiła osobie odpowiedzialnej, umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń”. Pan Prezes Kozera pewnie zapomniał, że trzy dni wcześniej – 22.11.2016r. wystosował pismo do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Pana Adama Michnika w którym pisze min. cyt. „Jeżeli chodzi o zawartą w artykule informację dotyczącą sprawozdawczości w ROD „Brzeg” w Brzegu to informacja ta została wywieszona przez Zarząd ROD na ogrodowej tablicy ogłoszeń w stosownym terminie. Faktem jest, że w późniejszym czasie nieznany sprawca zerwał ją wraz z innymi ogłoszeniami znajdującymi się na wspomnianej tablicy”. Pan Prezes prof. dr hab. Bartłomiej Kozera najzwyczajniej w świecie konfabuluje w tej sprawie i wystawia swój piękny dorobek naukowy na szwank. Ten brak spójności w obu pismach nie mógł, moim zdaniem umknąć Rzecznikowi Praw Obywatelskich skoro nie odnalazł w piśmie Pana Prezesa Kozery dowodów potwierdzających publikacji informacji finansowej.

Jak informuje biuro Rzecznika sprawa niegospodarności zarządu w ROD „Relaks” na którego czele stoi Pan Prezes Jerzy Zakrzewski także jest nie rozstrzygnięta w związku z kolejnymi pismami w tej sprawie, które przekazałem. Wobec powyższych faktów Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Prezydenta m.st. Warszawy (organ nadzorczy nad PZD) o rozważenie działań nadzorczych w sprawie brzeskich ogrodów. Mam nadzieję, że Dyrektor Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy wnikliwie i bezstronnie rozpatrzy nasze sprawy. „O uzyskanej odpowiedzi – jak pisze do mnie Rzecznik Praw Obywatelskich, i dalszych podejmowanych przez Rzecznika działaniach zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem”.

Trzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość, ale sprawy mają się dobrze i prawda w końcu ujrzy światło dzienne, czego wszystkim i sobie życzę.

Jeszcze jedna ważna sprawa. Tej informacji też trudno szukać na naszych tablicach ogłoszeń, a może być ona przydatna dla działkowców.

Prezydium Krajowej Rady PZD w dn. 30 listopada 2016 roku, podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej dla ROD. Pomoc prawna ma być dostępna dla działkowców i członków zarządów ROD. Dzwoniąc pod wskazany numer telefonu będziecie mogli na bieżąco wyjaśniać pojawiające się wątpliwości wynikające z funkcjonowania ROD i PZD. Będzie można uzyskać porady prawne w zakresie interpretacji przepisów związkowych, członkostwa w PZD, warunków dzierżawienia działek przez działkowców, ustanawiania prawa do działek i praw działkowców.

Sprawdzałem czy ta pomoc prawna już działa w naszym opolskim okręgu. Okazuje się, że tak. W każdy piątek w godzinach 13.00-15.00 pod nr telefonu 77/454 66 71 porad prawnych udziela Pan mec. Tadeusz Mojsiejew z Kancelarii Prawniczej „WAGA”.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrododnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Rzecznik Praw Obywatelskich - pismo

Rzecznik Praw Obywatelskich - pismo część druga

Top