Thursday 14, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu

Spotkanie z Panią Jadzią

W ostatnim sierpniowym artykule napisałem o spotkaniu z Panią Jadzią z ROD „Narcyz”. Przypomnę tylko, że Pani Jadzia zaniepokojona jest dużymi opłatami za ogród, a szczególnie za wodę. Opłaty za wodę, zdaniem Pani Jadzi szczególnie wzrosły za 2015 r.

Po publikacji otrzymałem pismo od Zarządu ROD „Brzeg”, któremu podlega min. ROD „Narcyz” Pani Jadzi. Prezes Zarządu Pan Stefan Chochołowicz przesłał mi załącznik z rozliczeniem zużycia wody. Załącznik ten pokazuje zużycie za 2014 rok, choć z pisma wynika, że jest w nim też rozliczenie za 2015 r. które byłoby dla Pani Jadzi najistotniejsze. Z pobieżnej analizy rozliczenia można wyciągnąć wniosek, że Zarząd nie dołączył do pisma rozliczenia za 2015r. lub jest to rozliczenie za 2015 i pomylono w nim daty.

Stowarzyszenie ROD

Puki co publikuję załącznik, który otrzymałem i proszę Pana Prezesa o przesłanie rozliczenia zużycia wody za 2015r. Opublikuję je w rubryce Nie dlaRelaksu.

Szkoda Panie Prezesie, że nie odniósł się Pan w swoim piśmie do zarzutu braku podania do wiadomości działkowców rozliczeń finansowych za 2015 r.

Przypomnę tylko, że termin ustawowy, podania tej informacji minął 1 lipca 2016 r. Zarząd Okręgowy PZD w Opolu pismem z dn. 12 lipca br. skierowanym do Zarządu ROD „Brzeg”, którym Pan kieruje prosi Pana Prezesa o respektowanie prawa i przypomina Panu Prezesowi jakie informacje winna zawierać ta informacja finansowa. To samo pismo z okręgu skierowane zostało do Pana Zbigniewa z ROD „Słoneczna”, który wniósł w tej sprawie skargę na Zarząd ROD „Brzeg”.

Mimo upływu 2 miesięcy nadal nie wykonuje Pan Prezes swojego obowiązku wynikającego z Ustawy o Rodzinnych Ogródkach Działkowych.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Top