Monday 11, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu - Nadzorowanie włączenia wody za 300 zł

Minęło pół roku a zarządzający Relaksem ani myślą przestrzegać prawa działkowców do uzyskania informacji o wysokości wypłaconych kwot członkom Zarządu na umowy zlecenia w 2015r.(§ 14 pkt. 3 Statutu PZD). Wnioskowałem o to kilkakrotnie w listach do Zarządu i na łamach Panoramy. Pytałem też za jakie prace zlecone wypłacono wynagrodzenia. Niestety bez skutku. Jeszcze raz przeanalizowałem to zestawienie i doszedłem do kolejnych wniosków. Z przedstawionego przez Zarząd rozliczenia za 2015 r. wynika, że umowy zlecenia zawarto z 5 osobami (z Prezesem Zarządu, Księgową, Skarbniczką i dwoma Gospodarzami). Wydano na te umowy zlecenia kwotę 17,5 tys. zł, tak poinformował mnie o tym w piśmie z 24 maja 2016r. Pan Prezes Jerzy Zakrzewski Kwoty tej trudno doszukać się w zestawieniu. W zestawieniu jest co prawda kwota jaką wypłacono Prezesowi Zarządu, Skarbniczce i Księgowej tzn. 13320 zł. Ile wypłacono Gospodarzom ogrodów z zestawienia się już nie dowiemy bo ich wynagrodzenia połączono z innymi kosztami, prawdopodobnie paliwem do kosiarek itp. podając kwotę 3736,22 zł. I tu pojawiają się pierwsze wątpliwości. Suma tych kwot, w tym jednej nawet z paliwem nie dam kwoty 17,5 tys zł.

Kolejna nieścisłość to pozycje z rozliczeń zawierające pewnie koszty materiałów i koszty robocizny (umów zleceń).

poz. II.1.

- naprawa i konserwacja ogrodzeń zewnętrznych, bram i furtek wejściowych – 1893,50 zł;

- utrzymanie sieci energetycznej ogólnego użytkowania (usuwanie awarii, wymiana elementów)

- 2023,30 zł.

poz. II. 5.

- koszty związane z odbyciem walnego zebrania i posiedzenia zarządu?, koszty zaproszeń, wynajem sali, przygotowanie i prezentacja komputerowa, obsługa - 3616,38 zł.

- koszty utrzymania pomieszczeń zarządu – biura (zakup środków czystości, sprzątanie) - 646,23 zł.

Zestawienie jest bardzo nieczytelne i budzi wiele wątpliwości. W przytoczonych pozycjach zestawienia nie wyszczególniono kosztów osobowy. To właśnie przez takie niedopowiedzenia i zamieszanie w rozliczeniach Zarząd doprowadza do powstawania wątpliwości co do rzetelności prowadzenia finansów naszej ogrodowej społeczności.

Brak wyjaśnień i ukrywanie szczegółów zawartych umów zleceń doprowadziło do tego, że postanowiłem odszukać w internecie jak to jest w innych ogrodach. Za jakie prace zlecone wypłaca się w nich wynagrodzenia dla osób z Zarządów ROD. Dostałem też te informacje od działkowców z innych ogrodów, którzy też nie potrafią pogodzić się ze sposobem wydawania ich pieniędzy. No bo skoro Prezes Zarządu ROD za działalność statutową dostaje nagrody pieniężne to co jeszcze robi za co dostaje wynagrodzenie? Może Prezes kosi trawę, maluje płoty, reperuje zamki w furkach, konserwuje bramy? Nie tego na pewno nie robi. A może tak jak to jest w innych ogrodach prowadzi inspekcje alejek ogrodowych, w jednym z ogrodów za 2500 zł. Może dokonuje kontroli skrzynek elektrycznych za 450 zł od skrzynki? Może nadzoruje włączanie i wyłączanie wody za 300 zł? Może przygotowuje dokumentację do kontroli za 1200 zł? Podobnych „kwiatków” finansowych jest dużo więcej.

Czy nie chcecie wiedzieć jak z tym jest u nas? Jak z tym jest innych brzeskich ogrodach? Ja chcę. Wybaczcie, że posługuję się domysłami ale nie mam wyjścia skoro Zarząd postanowił, że informacji w tych sprawach nie będzie na piśmie. A przecież mam prawo do odpowiedzi na piśmie skoro zwracam się o to na piśmie.

 

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

 

Top