Wednesday 13, Dec 2017

Aktualności z branży - o zakładce

Ambicją naszego bloga jest dotarcie poprzez różne formy przekazu do jak najszerszego grona odbiorców, ludzi interesujących i pasjonujących się problematyką ogrodu a także tych poszukujących forum do wymiany opinii, doświadczeń i zaprezentowania swoich dokonań.

Strony naszego i mamy nadzieję, że wkrótce i Waszego bloga pomogą w tym, bo jest to naszą misją.

W tej części zawrzemy przekaz o bogactwie tego, co się dzieje bieżącego wokół problematyki ogrodu i dziedzin z nim związanych. Będziemy pisać o nowościach targów i giełd ogrodniczych, świętach kwitów, warzyw, owoców i przetworów z nich – informujcie nas o miejscu i terminie tych imprez a chętnie je rozpropagujemy wśród naszych czytelników, a niektóre z nich odwiedzimy i opiszemy na naszych stronach.

Zapraszamy też do współpracy wydawnictwa o tematyce ogrodniczej i firmy z branży ogrodniczej, które wprowadzają na rynek swoje nowe produkty. Jeżeli są takie jak je reklamujecie przekażemy o nich informację na naszym blogu.

Będziemy obserwować i zamieszczać opinie działkowców z funkcjonowania PZD i powstających Stowarzyszeń Ogrodowych tak byście mieli drodzy Ogrodnicy bezstronną i niezależną opinię z tego procesu zmian.

Bardzo gorąco zapraszam do współpracy – kontaktujcie się z nami – bo warto.

Top