Thursday 24, Aug 2017

Co w trawie piszczy? - aktualności ogrodnicze

Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezydent Opola wierzą tylko Zarządowi Okręgowemu PZD w Opolu.

Zgodnie w wcześniejszą zapowiedzią wracam do sprawy interwencji u Rzecznika Praw Obywatelskich. Dotyczyła ona dwóch spraw. Pierwsza – złamania Ustawy z 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych przez Zarząd ROD „Brzeg” w Brzegu, który nie wywiesił na ogrodowych tablicach ogłoszeń informacji finansowej za 2015r. Trzeba tu zaznaczyć, że taką informację finansową wywieszono za 2016r. Druga – dotyczyła ROD „Relaks” i braku gospodarności Zarządu w wydawaniu społecznych pieniędzy i nieudzielenia informacji.

Nie dla Relaksu Społeczna Służba Instruktorska w naszych ogrodach

Oprócz Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Mediacyjnej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest jeszcze (powinna być) Społeczna Służba Instruktorska (SSI). Do powstania SSI doszło 22 lata temu i skierowana została ona od początków swojego istnienia, co słuszne do początkujących działkowców, tak by pomóc im w zaprojektowaniu, zbudowaniu i urządzeniu własnego ogrodu. Pomoc ta dotyczyć, w złożeniu miła zarówno budowy infrastruktury działki – altanka, ogrodzenie, mała architektura, kompostownik itp. ale też nasadzeń drzew jak i krzewów wieloletnich.

Galimatias czyli groch z kapustą

To już trzeci raz po wejściu w życie w 2014r. Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zarządy rodzinnych ogrodów działkowych mają obowiązek do 1 lipca wywieszenia na tablicach ogrodowych rozliczeń finansowych. W ubiegłym roku z tego ustawowego obowiązku nie wywiązał się Zarząd ROD „Brzeg” kierowany przez Pana Stefana Chochołowicza, o czym już nie raz pisałem. W tym roku jest inaczej. Na tablicach ogłoszeń sektorów „Trzy róże”, „Fabryczna” i „Słoneczna” podległych ROD „Brzeg” znalazłem rozliczenia za 2016r.

Strony

Top